De brochure van het project met stappenplan vind je hier.

De inspiratiegids voor het organiseren van dialooggesprekken over gezondheid en vergroening binnen een zorginstelling vind je hier!

Het project Buitenzorg gaat over de vergroening op maat van zorginstellingen, vanuit het idee dat natuur een gunstig effect heeft op de gezondheid. In de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor het personeel, de bezoekers en de omwonenden.

Het project is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen (UA: leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving) en de Antwerpse Regionale Landschappen (RLen: de Voorkempen, Rivierenland, Kleine en Grote Nete, Schelde-Durme). De UA zal instaan voor de geneeskundige kant van het verhaal a.d.h.v. meetbare factoren en spreekt daarnaast dezelfde taal als die van de zorginstellingen, wat van groot belang is bij het naar buiten brengen van de zorg. Dit is waar de Regionale Landschappen verder aanpikken om zowel de natuur - en landschapswaarden als de beleving en gevoelsmatige aspecten verder te vertalen in de praktijk, de effectieve vergroening. Deze werking wordt in een tool ontwikkeld.

In totaal worden minstens 4 zorginstellingen betrokken gaande van effectieve (her)aanleg van de buitenruimte, planvorming van buitenruimte, relaties leggen tussen zorginstelling en groene/natuurlijke omgeving buiten de eigen grenzen tot geslaagde projecten als inspiratie en referentie … zowel in stedelijke als in landschappelijke context. Het project gelooft erin dat het via deze aanpak met o.a. bewijsvoering, proces en draagvlak nog meer zorginstellingen kan enthousiasmeren en overtuigen om het contact met de natuur of het landschap op te zoeken.

Timing: 2020 - 2022

Kernthema's: Biodiversiteit - Dialoog/cocreatie - Zorginnovatie 
Photo by Dominik Lange on Unsplash