Opstellen methodiek voor prioritering om de werking van de Vlaamse werkgroep Klimaat-Gezondheid concreet van start te laten gaan.

Aangezien niet alle klimaat-gezondheidsproblematieken tegelijkertijd kunnenaangepakt worden, dringt zich een methodiek voor prioritering op om dewerking van de Vlaamse werkgroep klimaat-gezondheid concreet van start telaten gaan.Tijdens het opstartoverleg van de werkgroep werd daarom beslist eensubwerkgroep op te starten voor het uitwerken van een methode voor hetopstellen van de prioritering.De prioriteringsoefening wil een antwoord bieden op deze vraag: Waar isgrootste nood aan, waar is meeste gezondheidswinst te behalen op vlak vanklimaat-gezondheid door preventieve acties (korte of lange termijn)? Desubwerkgroep werkt aan een pragmatische methode om structuur aan tebrengen in het complexe vraagstuk van prioritering. De werkgroepleden zullenvia een vragenlijst bevraagd worden.Deze opdracht omvat:- De verwerking van de binnengekomen antwoorden op de bevraging- Het toekennen van gewichten voor het expertniveau en het uitvoeren vaneen sensitiviteitsanalyse (MCDA)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/

Project type(s)

  • Onderzoeksproject