de co-creatie van een Natuur op Voorschrift interventie om de veerkracht van ouderen te versterken

Groene ruimtes dragen met hun ecosysteemdiensten bij aan de veerkracht van mens en maatschappij. Een groep die extra baat zou kunnen hebben zijn ouderen. Dit onderzoek van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde wil nagaan hoe en onder welke omstandigheden de eerstelijnszorg met ‘natuur op voorschrift’ het gebruik van dit potentieel zou kunnen bevorderen. Door het ontwerpen, implementeren en evalueren van een ‘natuur op voorschrift voor de veerkracht van ouderen’, met een specifieke focus op fysieke activiteit en de ontwikkeling van sociale relaties in UGBS, wil dit onderzoek bijdragen aan de praktische implementatie van natuurinterventies voor ouderen. Tegelijkertijd wil het de kennis verbreden over de mechanismen en contextuele factoren welke de invloed van groene ruimte en sociale relaties op gezondheid bepalen.

Startend van het beoogde resultaat, de veerkracht van ouderen, zal de interventie stap voor stap ontworpen worden op basis van verschillende analyses en consultaties. Op basis van deze gegevens en aanvullend literatuuronderzoek worden de beoogde doelstellingen en de meeste geschikte acties bepaald. Heel dit proces zal gebeuren in een co-creatie met belangrijkste stakeholders. Waar mogelijk wordt er verder gebouwd op bestaande initiatieven.

Het onderzoek focust zich op twee eerstelijnszones, elk met een provinciaal domein: de eerstelijnszone Antwerpen Oost met het Rivierenhof en de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne met het Vrijbroekpark. Belangrijke stakeholders, naast de ouderen, zijn hierbij de eerstelijnspraktijken rond deze parken als ook de domeinbeheerders.  

Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de Provincie Antwerpen die de leerstoel financiert.

Timing:

  • Ontwerpfase: 2023-2024
  • Proefproject: 2025-2026

Onderzoeker(s)

  • Promotoren: Hans Keune (UAntwerpen), Bruno Marchal (ITG)
  • Co-promotoren: Roy Remmen (UAntwerpen), Joris Michielsen (ITG)

Onderzoeksgroep(en)