Side header image

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Degelijk opgeleide allrounder

Als bijzonder veelzijdige ingenieursopleiding met een wetenschappelijke én een technische vorming, biedt de opleiding bio-ingenieurswetenschappen uitstekende en ook heel diverse toekomstperspectieven. Wie voor bio-ingenieur kiest, gaat voor een ruime, een zekere en vooral, een uitdagende toekomst. Ben je benieuwd naar je toekomstige werkmogelijkheden? Kijk dan zeker eens in de brochure ‘De Bio-ingenieur aan het werk’ waar je getuigenissen vindt van afgestudeerde bio-ingenieurs.

Van vele markten thuis

Afhankelijk van de specialisatie die je kiest, kan je terecht in verschillende industriële sectoren (vb. scheikundige en farmaceutische industrie, voedingsnijverheid, houtindustrie, waterzuivering, afvalverwerking, kwaliteitscontrole), in het wetenschappelijk onderzoek, bij overheidsinstellingen, in het onderwijs, de dienstensector of de milieusector. Hierdoor behoren functies als onderzoeker, project- of productiemanager, adviseur, beleidsmedewerker, technisch expert... en nog veel meer tot de mogelijkheden.
 
Om je een beter beeld te geven van de verschillende mogelijke taken, geven we hier een kort overzicht van mogelijke taken per afstudeerrichting waar de Bio-ingenieur mee te maken kan krijgen, en waarvoor de Universiteit Antwerpen in de bachelor basisvaardigheden aanbiedt:

Een op drie bio-ingenieurs start met onderzoek

Typisch voor de opleiding bio-ingenieurswetenschappen is het feit dat één bio-ingenieur op drie na het afstuderen van start gaat met een doctoraatsonderzoek, dat de titel van Doctor in Bio-ingenieurswetenschappen kan opleveren. Binnen de Universiteit Antwerpen concentreert het onderzoek zich binnen twee grote onderzoeksgroepen die ook aansluiten bij de afstudeerrichtingen:

Door het theoretisch-wetenschappelijk niveau en het hoge aantal doctoraten nemen bio-ingenieurs dan ook vrij veel onderzoeksfuncties in.

Buiten je vakgebied

Als veelzijdige ingenieur kan je ook buiten je vakgebied aan de slag, bv. in commerciële managements- en informaticagerichte functies, adviseur, beleidsmedewerker, projectmanager. Dit zowel in de industrie, de overheid, het onderwijs, de dienstensector of de milieusector.

Voor de klas of aula

Misschien sta je liever voor een klas of aula om daar je passie voor wetenschappen door te geven. Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs zijn bio-ingenieurs actief voor de klas. Niet alleen voor bio-ingenieurswetenschappen maar ook voor basiswetenschappen zoals biologie, chemie en fysica. Je volgt dan tijdens of na je masteropleiding de specifieke lerarenopleiding.