Master in de bio-ingenieurswetenschappen

Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering

De toenemende, wereldwijde verstedelijking brengt veel uitdagingen voor het leefmilieu met zich mee: een verhoogd verbruik van grondstoffen, een verhoogde productie van afval, een verslechterde kwaliteit van lucht en water, een groeiende vraag naar (groene) energie, de effecten van klimaatverandering, gezondheidsproblemen, enzovoort.

De complexiteit van deze stedelijke milieu-uitdagingen is aanzienlijk. Om ze aan te pakken is:

  • expertise uit verschillende disciplines nodig
  • met een focus op duurzame (eco)technologische oplossingen
  • binnen een internationaal perspectief

De Universiteit Antwerpen biedt deze unieke masteropleiding aan in samenwerking met de Universiteit Gent en de KU Leuven.

Masteropleiding aan een andere universiteit

Kies je voor een andere specialisatie, dan volg je je masteropleiding probleemloos aan een andere universiteit. Welke master in de bio-ingenieurswetenschappen je ook kiest, we garanderen dat deze perfect aansluit op de brede bacheloropleiding die je aan de Universiteit Antwerpen volgt. Je hoeft dus geen extra vakken te volgen.

Is dat dan niet vreemd, je bachelor aan een andere universiteit doen dan je master? Helemaal niet. Honderden studenten (zoals Pieter) deden het je voor. Andere universiteiten zien onze Antwerpse studenten zelfs graag komen omwille van hun hoge opleidingsniveau.

Als je in je masteropleiding een andere specialisatie wil volgen dan in je bacheloropleiding, kan het wel zijn dat je extra vakken moet volgen. Dit is nodig om jouw kennis van het nieuwe specialisatiedomein bij te spijkeren, en heeft niets te maken met de overgang naar een andere universiteit.