Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Profiel

Je bent geïnteresseerd in de combinatie van natuurwetenschappen, kunst, cultuur en historische objecten? Je kijkt ernaar uit om deze objecten op een wetenschappelijke manier te bestuderen en je bent geboeid door de betekenis ervan: voor de mens als individu of als lid van een gemeenschap? Dan is conservatie-restauratie waarschijnlijk iets voor jou.

In deze opleiding staat het historisch object en zijn context centraal. Je werkt het hele academiejaar rond één of meerdere objecten. In de verschillende modules van het studieprogramma behandel je alle aspecten van het conservatie-restauratietraject toegepast op je voorwerp(en). Je object sluit altijd aan bij de specialisatie van jouw keuze: glas, keramiek, hout, schilderkunst, muurschilderkunst, metaal, steen, visuele media, textiel of papier. 

In het eerste jaar (modeltraject deel 1) leer je de basisvaardigheden van restauratiebehandelingen. Je werkt met een voorwerp uit de collectie van de opleiding. Pas vanaf het tweede jaar ben je in staat om een volledige restauratiebehandeling uit te voeren en werk je met objecten die toebehoren aan bijvoorbeeld musea, verzamelaars of steden en gemeenten. Elk jaar word je object complexer en verdiep jij je kennis en vaardigheden. 

De opleiding conservatie-restauratie is uniek in Vlaanderen en sluit goed aan op de concrete conservatie- en restauratiepraktijk. Als conservator-restaurator werk je vaak in teamverband, met specialisten uit verschillende disciplines: kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers. 

In deze opleiding leer je:

 • autonoom optreden binnen een geïntegreerd conservatie- en restauratieproject
 • projecten zelfstandig ontwerpen en/of coördineren
 • verantwoord omgaan met de erfenis van onze voorouders
 • ethische beslissingen nemen en die publiekelijk verantwoorden
 • communiceren met experts uit andere disciplines maar ook met klanten

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

De vooruitzichten op tewerkstelling zijn uitstekend. De belangstelling voor cultureel erfgoed groeit bovendien nog steeds, nationaal, Europees en mondiaal. Met je masterdiploma op zak kan je onder meer aan de slag:

 • als assistent van een zelfstandige conservator-restaurator; 
 • in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, ...);
 • in publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties; 
 • in diverse onderzoeksinstellingen;
 • in private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie of kunsttransport;
 • in veilinghuizen, enzovoort.
dossin


Studenten aan de slag in het archief van Kazerne Dossin

Emilia De Rijcke


De studenten nemen elkaar mee op
sleeptouw doorheen hun lesgebouw

Carolien De Wilde


Carolien De Wilde restaureert
wandtapijtkarton 'Samson en Delilah' 

Provincie Antwerpen


Studenten restaureren historische
objecten voor Provincie Antwerpen

M HKA


Achter de schermen van het M HKA

gelcleaning


Workshop gel cleaning door Dr. Lora Angelova (UK)

kathedraal en Elzenveld


Studentenbezoeken kathedraal en de kapel van het Elzenveld

Sven Van Dorst


"De veelheid aan disciplines zorgt voor
interessante kruisbestuivingen."

brochure CR


Download of vraag de brochure aan

volg facebook

labo metaal 2016


Linde verkent de techniek van het
gieten in zand

Isabel Osselaere XRF 2016


Isabel Osselaere gebruikt XRF om 
materialen te ontleden

Modulor


Studentenvereniging architectuur,
interieurarchitectuur en
conservatie-restauratie

ingestorte sint-maarten


Ingestorte Sint-Maarten krijgt nieuw leven

bezoek stadsmuseum Lier


Studenten op ontdekking in Liers museum