Side header image

Bachelor in de wiskunde

Bachelor in de wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Fields and Galois theory6sp1e sem.
Shoykhet, Boris
Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Differentiaalmeetkunde6sp1e sem.
Mestdag, Tom
Algemene topologie3sp2e sem.
Peeters, Werner
Kanstheorie9sp1e sem.
Berckmoes, Ben
Getaltheorie6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Codetheorie3sp2e sem.
Symens, Stijn
Numerieke methoden6sp2e sem.
Cuyt, Annie
Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Projectwerk3sp2e sem.
Penne, Rudi
Symens, Stijn
Eelbode, David
 

Keuze opleidingsonderdelen

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Toegepaste economische wetenschappen mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk.

Inleiding analytische mechanica6sp2e sem.
Wouters, Michiel
Computer graphics6sp2e sem.
Van Houdt, Benny
Biofysica II3sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Inleiding tot computationele biologie3sp2e sem.
Laukens, Kris
Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
 

Modeltraject deel 3

Verplichte opleidingsonderdelen

Maattheorie6sp1e sem.
Berckmoes, Ben
Wiskundige statistiek6sp2e sem.
NNB, -
Complexe analyse6sp1e sem.
Eelbode, David
Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen6sp2e sem.
In't Hout, Karel
Hilbertruimten en Fourierreeksen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Eelbode, David
Levensbeschouwing en wetenschap3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Ringen en modulen6sp1e sem.
Verschoren, Alain
Representatietheorie6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Globale analyse3sp1e sem.
Mestdag, Tom
 

Profileringsruimte

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Toegepaste economische wetenschappen mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk.

Wiskundige modellen in de economie3sp1e sem.
Azizieh, Céline
Algemene fysica III: elektromagnetisme6sp1e sem.
Verbeeck, Johan
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Machines en berekenbaarheid6sp1e sem.
Laenens, Els
Inleiding kwantummechanica6sp1e sem.
Peeters, Francois
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp2e sem.
Schaubroeck, Katrien
 

Kaleidoscopisch projectwerk

Kaleidoscopisch projectwerk6sp2e sem.
David, Marc