Kwaliteitszorg in de bachelor in de wiskunde

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master wiskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2022 zal de opleiding een peer review doorlopen.

In de bacheloropleiding krijgen studenten een brede vorming in de fundamentele en in de toegepaste wiskunde. Daarnaast kunnen ze zich via een uitgebreid pallet aan keuzevakken verbreden. In de masteropleiding verdiepen en specialiseren de studenten zich in de financiële of in de fundamentele wiskunde, twee profielen die nauw aansluiten bij de onderzoeksspecialisaties van de docenten.

De kleinere studentengroep maakt het mogelijk om de hoor- en werkcolleges heel interactief in te vullen. Met de inrichting van het vak ‘Projectwerk’ legt de opleiding een sterkere focus op enkele professioneel gerichte competenties zoals communicatieve vaardigheden. Studenten zouden ook een beter beeld moeten krijgen van de latere beroepsmogelijkheden door bv. seminaries of capita selecta in te bouwen in het curriculum.

In het kader van internationalisering wordt gepleit voor een groter aanbod aan Engelstalige vakken in de masteropleiding. De reeds gedane inspanningen van de opleiding leiden al wel tot een groter aantal studenten die deelnemen aan een Erasmus-uitwisseling.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 300kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.