Studieprogramma van de bachelor wiskunde

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie6sp1e sem.
Wuyts, Floris
Calculus6sp1e sem.
Eelbode, David
Computerpracticum3sp1e sem.
Partoens, Bart
Symens, Stijn
In't Hout, Karel
Discrete wiskunde3sp2e sem.
Symens, Stijn
Getallen en verzamelingen6sp1e sem.
Symens, Stijn
Groepen en ringen6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Inleiding tot programmeren6sp2e sem.
Famaey, Jeroen
Linear Algebra and Geometry9sp1e sem.
Shoykhet, Boris
Multivariate calculus6sp2e sem.
Hohloch, Sonja
Numerieke analyse3sp2e sem.
In't Hout, Karel
 

Profileringsruimte

De student kiest 6 studiepunten uit deze lijst

Biofysica I3sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Inleiding tot de filosofie3sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
 

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene topologie3sp2e sem.
Peeters, Werner
Codetheorie3sp1e sem.
Symens, Stijn
Differentiaalmeetkunde6sp1e sem.
Mestdag, Tom
Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Kanstheorie en statistiek6sp1e sem.
Verdonck, Tim
Maattheorie3sp1e sem.
Peeters, Werner
Numerieke methoden6sp2e sem.
Cuyt, Annie
Projectwerk3sp2e sem.
Penne, Rudi
Symens, Stijn
Eelbode, David
Representatietheorie6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Ringen en modulen6sp1e sem.
Lowen, Wendy
 

Profileringsruimte

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk

Biofysica II3sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Computer graphics6sp2e sem.
Van Houdt, Benny
Inleiding analytische mechanica6sp2e sem.
Wouters, Michiel
Inleiding tot computationele biologie3sp2e sem.
Laukens, Kris
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
 

Modeltraject deel 3

Verplichte opleidingsonderdelen

Complexe analyse6sp1e sem.
Eelbode, David
Globale analyse3sp1e sem.
Le Bruyn, Lieven
Hilbertruimten en Fourierreeksen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Eelbode, David
Maattheorie3sp1e sem.
Peeters, Werner
Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen6sp2e sem.
In't Hout, Karel
Optimalisatie3sp1e sem.
Vanroose, Wim
Representatietheorie6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Ringen en modulen6sp1e sem.
Lowen, Wendy
Wiskundige statistiek6sp2e sem.
Verdonck, Tim
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen actief pluralisme en interculturaliteit

Actief pluralisme en interculturaliteit: ALTIJD verplicht 3 studiepunten op te nemen in 2e of 3e bachelor

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Kaleidoscopisch projectwerk

De student neemt beide delen op behalve bij voorbereidingsprogramma educatieve master (zie verder).

Kaleidoscopisch projectwerk: fundamentele wiskunde3sp2e sem.
David, Marc
Kaleidoscopisch projectwerk: toegepaste wiskunde3sp2e sem.
David, Marc
 

Profileringsruimte

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk.
Zie ook voorbereidingsprogramma educatieve master.

Algemene fysica III: elektromagnetisme6sp1e sem.
Verbeeck, Johan
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Cuypers, Stefaan
Inleiding kwantummechanica6sp1e sem.
Peeters, Francois
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Machines en berekenbaarheid6sp1e sem.
Laenens, Els
Wiskundige modellen in de economie3sp1e sem.
Azizieh, Céline
 

Voorbereiding educatieve master

Voorbereidingstraject op de educatieve master (naar keuze):
* 9 studiepunten, kies algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren
--------> je vervangt 6 studiepunten uit de profileringsruimte (deel 3) én 3 studiepunten kaleidoscopisch project naar keuze
* 12 studiepunten, kies algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren+ introductie vakdidactiek X met oefenlessen
-------->(1) je vervangt 6 studiepunten uit de profileringsruimte (deel 3) én 3 studiepunten kaleidoscopisch project naar keuze én 3 studiepunten verplicht vak uit 3de bachelor wiskunde naar keuze (behalve uit de korf actief pluralisme en interculturaliteit)
* 15 studiepunten, kies algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren + introductie vakdidactiek x met oefenlessen + introductie vakdidactiek Y met oefenlessen
-------->(1) je vervangt 6 studiepunten uit de profileringsruimte (deel 3) én 3 studiepunten kaleidoscopisch project naar keuze én 6 studiepunten verplicht vak uit 3de bachelor wiskunde naar keuze (behalve uit de korf actief pluralisme en interculturaliteit)
(1) bij twijfel tussen Educatieve master of Master fundamentele wiskunde // financiële en toegepaste wiskunde : vervang plichtvak uit resp. Fin & TP Wis // Fun Wisk

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
Algemene didactiek (S2)3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S2)3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leren en motiveren3sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Leren en motiveren3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
 

Introductie vakdidactiek

Introductie vakdidactiek wiskunde met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Vandervieren, Ellen
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
T'Sas, Jan