Side header image

Bachelor in de wiskunde

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
11
dec

maandag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
12
dec

dinsdag

10:45 12:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Getallen en verzamelingen

Hoorcollege Campus Middelheim
13
dec

woensdag

8:30 10:30

Getallen en verzamelingen

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Lineaire algebra en meetkunde

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Lineaire algebra en meetkunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
14
dec

donderdag

10:45 12:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
15
dec

vrijdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen samen
Seminarie/Werkcollege
8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen samen
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Lineaire algebra en meetkunde

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.