Side header image

Bachelor in de wiskunde

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
16
okt

maandag

10:45 12:45

Getallen en verzamelingen

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen voor Wiskunde
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
17
okt

dinsdag

10:45 12:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Getallen en verzamelingen

Hoorcollege Campus Middelheim
18
okt

woensdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen voor Fysica
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Getallen en verzamelingen

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Lineaire algebra en meetkunde

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Lineaire algebra en meetkunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
19
okt

donderdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
20
okt

vrijdag

8:30 10:30

Lineaire algebra en meetkunde

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Calculus

Samen met 1BFYS
Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.