Side header image

Master in de communicatiewetenschappen: mediastudies

Profiel

Je opleiding

De afstudeerrichting mediastudies biedt inzicht in de hedendaagse (audio)visuele samenleving.

De focus ligt op media zoals film, radio en televisie en op diverse genres zoals journalistiek en populaire cultuur, bestudeerd in hun onderlinge samenhang en convergentie binnen de hedendaagse mediacultuur.

Je bestudeert de digitalisering van het (multi)medialandschap en leert media en visuele cultuurobjecten analyseren en evalueren in hun verschillende facetten van productie, representatie en receptie.

Zo verwerf je de nodige mediageletterdheid om een kritische mediaconsument en -producent te worden.

Je toekomst

Afgestudeerden uit de richting mediastudies hebben een stevige achtergrond en een aantal basisvaardigheden waardoor ze flexibel inzetbaar zijn in verschillende (media)sectoren.

In het bijzonder bereidt deze studie voor op een loopbaan waarbij de productie en analyse van media en visuele cultuur centraal staan.

Afgestudeerden komen niet alleen terecht in het domein van de massamedia zoals televisie, radio en pers (bv. als redacteur, beleidsmedewerker, onderzoeker, communicatie-adviseur, journalist, criticus), maar ook in de ruimere socioculturele sector: culturele centra, overheidsinstellingen, enzovoort. 

Ook in onderwijs (media-educatie) en (wetenschappelijk) onderzoek liggen kansen voor afgestudeerden.