Side header image

Master in de wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde

Master in de wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject over 2 jaar

Basisopleidingsonderdelen

De student volgt onderstaande basisopleidingsonderdelen én kiest ook 1 opleidingsonderdeel uit de cluster Kanstheoretische en statistische vakken. Dit opleidingsonderdeel telt dan als verplicht basisopleidingsonderdeel. De student kiest voor 1 van de 2 opleidingsonderdelen 'Financiële wiskunde', aan de VUB of aan de Universiteit Antwerpen.

Actuariële modellen6sp2e sem.
Lebègue, Adrien
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Gevorderde kansrekening6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Numerieke optimalisatie6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Harmonische en wavelet analyse6sp1e sem.
Dooms, Ann
Financiële wiskunde6sp1e sem.
Kadankova, Tetyana
Financiële wiskunde6sp2e sem.
NNB, -
 

Profileringsruimte

De student kiest in totaal 36 studiepunten uit 3 van de 4 clusters: telkens 2 opleidingsonderdelen per cluster.

Cluster Financiële en Actuariële vakken

Financial Risk Management6sp2e sem.
Smits, Bert
Padintegralen voor optieprijzen6sp1e sem.
Tempere, Jacques
Financiële modellering6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
Monte Carlo Methods and FX Derivatives Markets6sp2e sem.
Wystup, Uwe Peter
Banking6sp2e sem.
Verstegen, Kurt
 

Cluster Numerieke Wiskunde

Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Seminarie numerieke analyse6sp1e+2e sem
In't Hout, Karel
Theorie en praktijk van eindige elementen methoden6sp2e sem.
Vande Sande, Hans
Toepassingen van differentiaalvergelijkingen6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Gevorderd programmeren6sp1e sem.
Broeckhove, Jan
Multirooster en multischaal oplossingen6sp1e sem.
Cools, Siegfried
 

Cluster Kanstheoretische en Statistische vakken

Algemene theorie van empirische processen6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Gevorderde stochastische processen6sp1e sem.
Van Casteren, Jan
Time series analysis I6sp2e sem.
Hörmann, Siegfried
Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
Statistische methoden II6sp2e sem.
Barbé, Kurt
Statistische methoden I6sp2e sem.
Barbé, Kurt
 

Cluster Toegepaste Wiskunde

Reconstructietechnieken in medische beeldvorming3sp1e sem.
Sijbers, Jan
Introduction to performance modelling6sp1e sem.
Van Houdt, Benny
Toepassingen van differentiaalvergelijkingen6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Cryptografie6sp2e sem.
Dooms, Ann
 

Vrije keuzeruimte

De student kiest 12 studiepunten uit de onderstaande lijst of uit de 4 clusters

Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
History of science and society6sp2e sem.
De Munck, Bert
Soens, Tim
Integrable Hamiltonian systems6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
 

Masterproef

Masterproef financiële toegepaste wiskunde30sp2e sem.
NNB, -