Studieprogramma van de afstudeerrichting financiële en toegepaste wiskunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject over 2 jaar

Basisopleidingsonderdelen

De student volgt onderstaande basisopleidingsonderdelen aan de Universiteit Antwerpen en aan de Vrije Universiteit Brussel. De student kiest 1 van de 2 opleidingsonderdelen 'Financiële wiskunde', aan de VUB of aan de Universiteit Antwerpen.

Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Universiteit Antwerpen

Actuariële modellen6sp2e sem.
Lebègue, Adrien
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Financiële wiskunde6sp2e sem.
De Scheemaekere, Xavier
Numerical Optimisation6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Statistical Data Science6sp2e sem.
Verdonck, Tim
 

Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Vrije Universiteit Brussel

Financiële wiskunde6sp1e sem.
Kadankova, Tetyana
Gevorderde kansrekening6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Harmonische en wavelet analyse6sp1e sem.
Dooms, Ann
 

Profileringsruimte

De student kiest in totaal 36 studiepunten uit 3 van de 4 clusters: telkens 2 opleidingsonderdelen per cluster.

Cluster Financiële en Actuariële opleidingsonderdelen

Advanced Statistical models in non-life insurance6sp2e sem.
Van Oirbeek, Robin
Banking6sp2e sem.
Verstegen, Kurt
Financial risk management6sp1e sem.
De Ceuster, Marc
Financiële modellering6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
Monte Carlo Methods and FX Derivatives Markets6sp2e sem.
Wystup, Uwe Peter
Padintegralen voor optieprijzen6sp1e sem.
Tempere, Jacques
 

Cluster Numerieke Wiskunde

Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Gevorderd programmeren6sp1e sem.
Oramas Mogrovejo, José Antonio
Multirooster en multischaal oplossingen6sp1e sem.
Cools, Siegfried
Seminarie numerieke analyse6sp1e+2e sem
In't Hout, Karel
Theorie en praktijk van eindige elementen methoden6sp2e sem.
Vande Sande, Hans
Toepassingen van differentiaalvergelijkingen6sp1e sem.
In't Hout, Karel
 

Cluster Kanstheoretische en Statistische opleidingsonderdelen

Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Einmahl, Uwe
Robust Statistics6sp1e sem.
Raymaekers, Jakob
Statistische methoden I6sp2e sem.
Barbé, Kurt
Statistische methoden II6sp2e sem.
Barbé, Kurt
 

Cluster Toegepaste Wiskunde

Cryptografie6sp2e sem.
Dooms, Ann
Introduction to performance modelling6sp1e sem.
Van Houdt, Benny
Reconstructietechnieken in medische beeldvorming3sp1e sem.
Sijbers, Jan
Toepassingen van differentiaalvergelijkingen6sp1e sem.
In't Hout, Karel
 

Vrije keuzeruimte

De student kiest 12 studiepunten uit de onderstaande lijst of uit de 4 clusters

Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
History of science and society6sp2e sem.
De Munck, Bert
Soens, Tim
Integrable Hamiltonian systems6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
 

Masterproef

Masterproef Financiële en Toegepaste Wiskunde met inbegrip van stage30sp2e sem.
NNB, -