Studieprogramma van de afstudeerrichting fundamentele wiskunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject over 2 jaar

Basisopleidingsonderdelen

De student volgt in totaal 6 opleidingsonderdelen te kiezen uit de lijsten 'Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Universiteit Antwerpen' en/of 'Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Vrije Universiteit Brussel'.

Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Universiteit Antwerpen

Algebraic topology6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
Field Arithmetic6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Homological Algebra6sp2e sem.
Lowen, Wendy
Integrable Hamiltonian systems6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
 

Basisopleidingsonderdelen te volgen aan de Vrije Universiteit Brussel

Associatieve algebra6sp1e sem.
Jespers, E.
Functionaalanalyse6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Gevorderde kansrekening6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Grondslagen van de wiskunde6sp2e sem.
Sioen, Mark
 

Profileringsruimte

Naast de opleidingsonderdelen uit de volgende lijst mogen ook opleidingsonderdelen uit de lijst van basisopleidingsonderdelen gekozen worden. In totaal moet de student 54 studiepunten opnemen. Het opnemen van OO uit de Financiële en toegepaste wiskunde en uit andere masteropleidingen wiskunde in Vlaanderen kan bij de SVC worden aangevraagd.

Algebra

Algebraic function fields6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebra Seminar3sp1e+2e sem
Becher, Karim Johannes
Central Simple Algebras and involutions6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Antwerp Summer University ALGAR: Algebra and Arithmetic3spBecher, Karim Johannes
Categorietheorie6sp2e sem.
Agore, Ana
Hopf Algebras and Quantumgroups6sp2e sem.
Caenepeel, S.
Knopentheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Non-commutative algebra6sp2e sem.
Jespers, E.
Quadratic forms6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Representatietheorie van algebra's6sp2e sem.
Jespers, E.
Seminar Homological Algebra6sp2e sem.
Lowen, Wendy
Topics in Getaltheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
 

Analyse, differentiaalmeetkunde en Toegepaste Wiskunde

Analysis in Dynamics3sp1e sem.
Palmer, Joseph
Banach en C*-algebras6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Clifford algebra's en conforme functietheorie6sp1e sem.
Eelbode, David
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Géométrie symplectique5sp2e sem.
Gutt, Simone
Geometry and Dynamics of Hamiltonian Lie group actions3sp2e sem.
Fontaine, Marine
Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Numerical Optimisation6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Seminarie Analyse en Meetkunde I3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
Seminarie Analyse en Meetkunde II3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
Selected topics in differential geometry and analysis6sp2e sem.
Hohloch, Sonja
Mestdag, Tom
 

Topologie

Capita selecta in de topologie6sp1e sem.
Lowen, Bob
Categorische topologie6sp2e sem.
Colebunders, Eva
Gevorderde topologie6sp2e sem.
Lowen, Bob
Seminarie analyse en topologie6sp2e sem.
Sioen, Mark
 

Meetkunde

Advanced Algebraic Topology6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
Algebraïsche meetkunde6sp1e sem.
Le Bruyn, Lieven
Non-commutative geometry6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
Permutatiegroepen en incidentiemeetkunde6sp2e sem.
Cara, P.
Seminarie algebraïsche meetkunde6sp1e sem.
Le Bruyn, Lieven
Simpele groepen6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
 

Stochastiek

Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Einmahl, Uwe
Robust Statistics6sp1e sem.
Raymaekers, Jakob
 

Andere

Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
History of science and society6sp2e sem.
De Munck, Bert
Soens, Tim
Wiskundige logica6sp2e sem.
Laenens, Els
 

Masterproef

Masterproef Fundamentele Wiskunde met inbegrip van stage30sp2e sem.
NNB, -