Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

Jobmogelijkheden

Wiskundigen komen steeds meer terecht op afdelingen in bedrijven en instituten waar complexe analyses gemaakt worden, bijvoorbeeld in de financiële sector, de informaticasector, de technologiesector, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen. Anderen bouwen na de masteropleiding een academische carrière in het onderzoek uit, via een doctoraatsopleiding wiskunde. Het voltooien van de specifieke lerarenopleiding opent deuren in onderwijsinstellingen op verschillende niveaus.

Na het voltooien van de masteropleiding kan je je studie verderzetten door het volgen van een doctoraatsopleiding: je schrijft en verdedigt een proefschrift over zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Aan dit proefschrift gaan meerdere jaren studie- en onderzoekswerk in één van de wiskundige onderzoeksgroepen van de universiteit vooraf. De inhoud kan zowel wiskundig als didactisch van aard zijn. Na het behalen van een doctoraat kom je zeer goed in aanmerking voor jobs in bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De master in de wiskunde biedt dus heel wat loopbaanperspectieven. Het wiskunde-diploma is één van de meest jobzekere universitaire diploma’s.