Werken als data scientist met een diploma wiskunde

"Het 'no nonsense' gevoel van wetenschappen smaakte mij steeds beter."

  • Sabine Verboven
  • Bachelor wiskunde (1996)
  • Master wiskunde: toegepaste wiskunde (1998)
  • Doctoraat in de wetenschappen: wiskunde (2004)
  • Werkt bij Infrabel als senior data scientist

Wat houdt je huidige job in? 

Mijn taak behelst het uitbouwen van een Business Analytics team binnen de directie waar ik werk. Ik ben gestart bij de cel Innovatie, en heb vervolgens de kans gehad mij in deze functie te ontplooien.

Welke kennis/competenties die je studies je hebben bijgebracht, benut je nu nog in je job? 

Mijn kennis van statistiek komt zeker nog aan bod. Daarnaast zijn het beheer van projecten, het netwerken en het presenteren voor groot publiek competenties die ik tijdens mijn doctoraat heb kunnen verwerven en die mij nog dagelijks van pas komen. De capaciteit om het grote plaatje te zien is voor mij ook een zeer belangrijke factor, net zoals het kritisch ingesteld zijn.

Wat doe je op een doorsnee werkdag? 

Ruwweg ziet mijn dag er als volgt uit: 50% initiëren, bijwonen en voorbereiden van vergaderingen rond o.a. projectstart, projectopvolging, resultaatbesprekingen, brainstormsessies en discussierondes, 25% verrichten van statistische analyses, 25% administratie zoals verwerken van mijn mailbox, lezen van documenten met interne en externe informatie, en planning van taken van het team.