Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject over 2 jaar

Basisopleidingsonderdelen

De student kiest 6 van de 8 opleidingsonderdelen.

Gevorderde kansrekening6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Grondslagen van de wiskunde6sp2e sem.
Sioen, Mark
Associatieve algebra6sp1e sem.
Jespers, E.
Algebraic topology6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
Integrable Hamiltonian systems6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Homological methods6sp2e sem.
Lowen, Wendy
Functionaalanalyse6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Field Arithmetic6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
 

Profileringsruimte

Naast de opleidingsonderdelen uit de volgende lijst mogen ook vakken uit de lijst van basisopleidingsonderdelen gekozen worden. In totaal moet de student 54 studiepunten opnemen. Het opnemen van OO uit de Financiële en toegepaste wiskunde en uit andere masteropleidingen wiskunde in Vlaanderen kan bij de SVC worden aangevraagd.

Algebra

Hopf Algebras and Quantumgroups6sp2e sem.
Caenepeel, S.
Topics in Getaltheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Knopentheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Non-commutative algebra6sp2e sem.
Jespers, E.
Representatietheorie van algebra's6sp2e sem.
Jespers, E.
Quadratic forms6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebras with involution6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebra Seminar3sp1e+2e sem
Becher, Karim Johannes
Algebraic number theory6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Antwerp Summer University ALGAR: Algebra and Arithmetic3spBecher, Karim Johannes
Categorietheorie6sp2e sem.
Agore, Ana
 

Analyse, differentiaalmeetkunde en Toegepaste Wiskunde

Banach en C*-algebras6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Differentiaalvergelijkingen en operatoren6sp2e sem.
Van Casteren, Jan
Numerieke optimalisatie6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Seminarie Analyse en Meetkunde I3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
Selected topics in differential geometry and analysis6sp2e sem.
Hohloch, Sonja
Mestdag, Tom
Géométrie symplectique5sp2e sem.
Gutt, Simone
Seminarie Analyse en Meetkunde II3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
 

Topologie

Categorische topologie6sp2e sem.
Colebunders, Eva
Capita selecta in de topologie6sp1e sem.
Lowen, Bob
Seminarie analyse en topologie6sp2e sem.
Sioen, Mark
Gevorderde topologie6sp2e sem.
Lowen, Bob
 

Meetkunde

Permutatiegroepen en incidentiemeetkunde6sp2e sem.
Cara, P.
Advanced Algebraic Topology6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
Algebraïsche meetkunde6sp1e sem.
Le Bruyn, Lieven
Non-commutative geometry6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
 

Stochastiek

Algemene theorie van empirische processen6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Gevorderde stochastische processen6sp1e sem.
Van Casteren, Jan
Time series analysis I6sp2e sem.
Hörmann, Siegfried
Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
 

Andere

Wiskundige logica6sp2e sem.
Laenens, Els
Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
History of science and society6sp2e sem.
De Munck, Bert
Soens, Tim
 

Masterproef

Masterproef fundamentele wiskunde30sp2e sem.
NNB, -