Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Basisopleidingsonderdelen

Verplichte onderdelen: 36 studiepunten

Meetkundige functionaalanalyse6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Gevorderde kansrekening6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Grondslagen van de wiskunde6sp1e sem.
Sioen, Mark
Associatieve algebra6sp1e sem.
Jespers, E.
Algebraïsche meetkunde6sp1e sem.
Le Bruyn, Lieven
Algebraic topology6sp1e sem.
Shoykhet, Boris
 

Keuze van 12 studiepunten uit:

Categorietheorie6sp2e sem.
Agore, Ana
Field Arithmetic6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Homological algebra and derived categories6sp2e sem.
Lowen, Wendy
Non-commutative geometry6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
 

Profileringsopleidingsonderdelen, 12 studiepunten te kiezen uit:

Algebra

Hopf Algebras and Quantumgroups6sp2e sem.
Caenepeel, S.
Getaltheorie en cryptografie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Knopentheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Non-commutative algebra6sp2e sem.
Jespers, E.
Representatietheorie van algebra's6sp2e sem.
Jespers, E.
Quadratic forms6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebras with involution6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebra Seminar3sp1e+2e sem
Becher, Karim Johannes
Algebraic number theory6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Antwerp Summer University ALGAR: Algebra and Arithmetic3spBecher, Karim Johannes
 

Analyse en Toegepaste Wiskunde

Banach- en C*-algebras6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Clifford algebra's en meerdimensionale functietheorie6sp2e sem.
Eelbode, David
Differentiaalvergelijkingen en operatoren6sp2e sem.
Van Casteren, Jan
Numerieke optimalisatie6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Seminarie Analyse en Meetkunde3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
 

Topologie

Categorische topologie6sp2e sem.
Colebunders, Eva
Capita selecta in de topologie6sp1e sem.
Lowen, Bob
Seminarie analyse en topologie6sp2e sem.
Sioen, Mark
Gevorderde topologie6sp2e sem.
Lowen, Bob
 

Meetkunde

Permutatiegroepen en incidentiemeetkunde6sp2e sem.
Cara, P.
Invariantentheorie6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Advanced Algebraic Topology6sp2e sem.
Shoykhet, Boris
 

Stochastiek

Algemene theorie van empirische processen6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Gevorderde stochastische processen6sp1e sem.
Van Casteren, Jan
Time series analysis I6sp2e sem.
Hörmann, Siegfried
Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
 

Andere

Wiskundige logica6sp2e sem.
Laenens, Els
Geschiedenis van de wiskunde6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
 

Modeltraject deel 2

Profileringsopleidingsonderdelen

30 studiepunten te kiezen uit de keuze van de basisopleidingsonderdelen of uit

Algebra

Hopf Algebras and Quantumgroups6sp2e sem.
Caenepeel, S.
Getaltheorie en cryptografie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Knopentheorie6sp2e sem.
Van den Bergh, Michel
Non-commutative algebra6sp2e sem.
Jespers, E.
Representatietheorie van algebra's6sp2e sem.
Jespers, E.
Quadratic forms6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebras with involution6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Algebra Seminar3sp1e+2e sem
Becher, Karim Johannes
Algebraic number theory6sp1e sem.
Becher, Karim Johannes
Antwerp Summer University ALGAR: Algebra and Arithmetic3spBecher, Karim Johannes
 

Analyse en Toegepaste Wiskunde

Banach- en C*-algebras6sp2e sem.
De Commer, Kenny
Gevorderde numerieke methoden6sp1e sem.
Cuyt, Annie
Differentiaalvergelijkingen en operatoren6sp2e sem.
Van Casteren, Jan
Numerieke optimalisatie6sp1e sem.
Vanroose, Wim
Eindige differentie methoden en financiële wiskunde6sp1e sem.
In't Hout, Karel
Clifford algebra's en meerdimensionale functietheorie6sp2e sem.
Eelbode, David
Seminarie Analyse en Meetkunde3sp1e+2e sem
Hohloch, Sonja
 

Topologie

Categorische topologie6sp2e sem.
Colebunders, Eva
Capita selecta in de topologie6sp1e sem.
Lowen, Bob
Seminarie analyse en topologie6sp2e sem.
Sioen, Mark
Gevorderde topologie6sp2e sem.
Lowen, Bob
 

Stochastiek

Algemene theorie van empirische processen6sp1e sem.
Einmahl, Uwe
Gevorderde stochastische processen6sp1e sem.
Van Casteren, Jan
Time series analysis I6sp2e sem.
Hörmann, Siegfried
Lévy processen en hun toepassingen6sp2e sem.
Kadankova, Tetyana
 

Andere

Wiskundige logica6sp2e sem.
Laenens, Els
Geschiedenis van de wiskunde6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Academic Literacies for Scientists3sp1e sem.
Van Hout, Tom
 

Masterproef

Masterproef wiskunde30sp2e sem.
NNB, -