Studieprogramma van de bachelor wiskunde

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de wiskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene topologie3sp2e sem.
Peeters, Werner
Codetheorie3sp2e sem.
Symens, Stijn
Differentiaalmeetkunde6sp1e sem.
Mestdag, Tom
Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen6sp1e sem.
Hohloch, Sonja
Fields and Galois theory6sp1e sem.
Shoykhet, Boris
Getaltheorie6sp2e sem.
Becher, Karim Johannes
Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Kanstheorie9sp1e sem.
Berckmoes, Ben
Numerieke methoden6sp2e sem.
Cuyt, Annie
Projectwerk3sp2e sem.
Penne, Rudi
Symens, Stijn
Eelbode, David
 

Keuze opleidingsonderdelen

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Toegepaste economische wetenschappen mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk.

Biofysica II3sp2e sem.
Van Doorslaer, Sabine
Computer graphics6sp2e sem.
Van Houdt, Benny
Inleiding analytische mechanica6sp2e sem.
Wouters, Michiel
Inleiding tot computationele biologie3sp2e sem.
Laukens, Kris
Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
 

Modeltraject deel 3

Verplichte opleidingsonderdelen

Complexe analyse6sp1e sem.
Eelbode, David
Globale analyse3sp1e sem.
Mestdag, Tom
Hilbertruimten en Fourierreeksen6sp2e sem.
Vanroose, Wim
Eelbode, David
Levensbeschouwing en wetenschap3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Maattheorie6sp1e sem.
Berckmoes, Ben
Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen6sp2e sem.
In't Hout, Karel
Representatietheorie6sp2e sem.
Le Bruyn, Lieven
Ringen en modulen6sp1e sem.
Verschoren, Alain
Ramos González, Julia
Wiskundige statistiek6sp2e sem.
NNB, -
 

Profileringsruimte

De student kiest 6 studiepunten uit volgende lijst of uit een andere bacheloropleiding van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Toegepaste economische wetenschappen mits gemotiveerde aanvraag bij de studievoortgangscommissie via de helpdesk.

Algemene fysica III: elektromagnetisme6sp1e sem.
Verbeeck, Johan
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp2e sem.
Schaubroeck, Katrien
Inleiding kwantummechanica6sp1e sem.
Peeters, Francois
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Machines en berekenbaarheid6sp1e sem.
Laenens, Els
Wiskundige modellen in de economie3sp1e sem.
Azizieh, Céline
 

Kaleidoscopisch projectwerk

Kaleidoscopisch projectwerk6sp2e sem.
David, Marc