Voorbeeldrooster academiejaar 2018 - 2019 -modeltraject deel 2

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
10
dec

maandag

8:30 10:30

Inleiding tot de algemene economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
13:45 15:45

Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen

Gewone Differentiaalvergelijkingen
Hoorcollege Campus Middelheim
11
dec

dinsdag

8:30 10:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Kanstheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
10:30 12:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
10:45 12:45

Fields and Galois theory

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Fields and Galois theory

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
13
dec

donderdag

8:30 10:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Inleiding tot de algemene economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Differentiaalmeetkunde

Hoorcollege Campus Middelheim
10:30 12:30

Differentiaalmeetkunde

Enkel FYS studenten
Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Kanstheorie

Practicum Campus Middelheim
16:00 18:00

Inleiding tot de algemene economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
14
dec

vrijdag

8:30 10:30

Inleiding tot de algemene economie

Bij voorkeur studenten SEW
Practicum Stadscampus
10:45 12:45

Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen

Gewone Differentiaalvergelijkingen
Practicum Campus Middelheim
14:00 16:00

Differentiaalmeetkunde

Enkel WIS studenten
Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Differentiaalmeetkunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.