Regelgeving cursussen & activiteiten

Cursussen & activiteiten zijn gratis voor doctorandi die zijn ingeschreven in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Antwerpen.

Inschrijving

Wegens het grote aantal doctorandi en het beperkte aantal plaatsen voor de cursussen werd, in samenspraak met de doctorandi, de volgende inschrijvings- en selectieprocedure afgesproken:

1. Inschrijven voor een bepaalde cursus doe je via de Sisa Selfservice.
2. Het aantal plaatsen per cursus is beperkt. We hanteren het principe "first come - first served".
2. Een maand voor de cursus start, krijgen de deelnemers via e-mail (studentenaccount!) een herinnering van hun inschrijving.
4. Als de cursus volzet is en je wenst toch graag deel te nemen, kan je je registreren op de wachtlijst van de cursus waarvoor je interesse hebt.
5. Bij voldoende doctorandi op de wachtlijst, zal de Antwerp Doctoral School een extra cursus inplannen.
 

Annulatie

Annulatie en afwezigheid is enkel mogelijk in volgende gevallen:

  • Bij ziekte (doktersbriefje vereist)
  • Door de Antwerp Doctoral School (kris.declerck@uantwerpen.be) ten laatste 3 weken voor aanvang van de cursus/activiteit te verwittigen.

Sancties bij laattijdige annulatie van (minder dan 3 weken voor aanvang van de cursus/activiteit) en afwezigheid op een cursus/activiteit:

  • De 1e keer rekenen we je de kostprijs van de cursus/activiteit aan door het bedrag van je opleidingskrediet af te houden.
  • De 2e keer brengen we daarbij ook je promotor op de hoogte van je afwezigheid.
  • De 3e keer annuleren we je opleidingskrediet en laten we dit ook aan je promotor weten.

Afwezigheid op en annulatie van een last-minute inschrijving (3 weken voor aanvang van een cursus/activiteit) is enkel geldig mits doktersattest.
 

Aanwezigheid en participatie

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle sessies van de cursussen/activiteiten deelnemen en op tijd komen. Bij onvoldoende deelname (meer dan één les gemist) rekent de Antwerp Doctoral School je de kostprijs van de cursusplaats/activiteit aan.
De verschillende opleidingen staan of vallen met de persoonlijke inbreng van elke deelnemer. Wij verwachten van jou dan ook een positieve ingesteldheid en een actieve medewerking. Opmerkingen over de cursussen/activiteiten kan je steeds tijdens of na de cursus/activiteit doorgeven aan kris.declerck@uantwerpen.be of aan de docent.

Dank bij voorbaat voor je begrip en medewerking, ook vanwege je collega's.

Contact

Kris De Clerck Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 03/265.31.18
kris.declerck@uantwerpen.be