Procedure dubbeldoctoraten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de procedure voor inkomende en uitgaande dubbeldoctorandi. 

Aanvragen

Aanvragen dienen te gebeuren door de doctoraatsstudenten zelf!


De doctorandus die een gezamenlijk diploma of dubbeldiploma van de graad van doctor wenst te behalen, dient ten minste één jaar vóór het indienen van zijn ontwerpproefschrift een aanvraag te doen aan beide betrokken universiteitsbesturen. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, dient de doctorandus zich administratief in orde te stellen met beide universiteiten betreffende de inschrijving. (zie artikel 41 van het Algemeen Doctoraatsreglement).

Contact

Antwerp Doctoral School jointphd@uantwerpen.be