Side header image

Future and Emerging Technologies (FET)

Het Future and Emerging Technologies-programma (FET) heeft als doel baanbrekende technologieën te ontwikkelen door nieuwe, risicovolle en op wetenschap gebaseerde ideeën te verkennen. Het programma bevordert onderzoek voorbij datgene wat bekend, aanvaard en algemeen aangenomen is en stimuleert vernieuwende en vooruitziende denkprocessen met de bedoeling veelbelovende paden naar krachtige, nieuwe technologieën te openen.

Het FET-programma bestaat uit 3 aanvullende actielijnen waarbinnen oproepen voor voorstellen worden gelanceerd:

  • FET Open
  • FET Proactive
  • FET Flagships

Contact

Kristof Geeraerts
Expert Onderzoeksfinanciering, EU en Internationaal
Campus Middelheim, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 93
kristof.geeraerts@uantwerpen.be