EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020)

De onderzoeksfinanciering van de Europese Unie wordt sinds 2014 voor het merendeel gegroepeerd binnen Horizon 2020, het nieuwe EU-Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie voor de periode 2014-2020.

Horizon 2020 is ontwikkeld als een instrument ter stimulering en ondersteuning van het EU-innovatiebeleid en heeft tevens als doelstelling onderzoekssamenwerking met derde landen te bevorderen en de Europese onderzoeksruimte (ERA) te versterken.

Horizon 2020 voorziet financiering voor allerlei types van actoren die betrokken zijn in onderzoek en ontwikkeling, gaande van universiteiten en onderzoeksinstellingen tot industrie, kmo’s en andere niet-academische organisaties. Het omvat diverse financieringskanalen en is gebaseerd op een structuur van drie pijlers. Het biedt zowel individuele onderzoekers als groepen van onderzoekers de mogelijkheid om in elk van deze pijlers financiering aan te vragen. De keuze van de pijler en de onderliggende financieringskanalen hangt onder meer af van de grootte van het project, de aard van het onderzoek (fundamenteel of toegepast) en de wens van de onderzoeker om al dan niet in het buitenland te werken.

Alle programma’s van Horizon 2020 steunen op tweejaarlijkse werkprogramma’s waarin de inhoud van toekomstige oproepen wordt toegelicht.