Het Odysseus programma werd door de Vlaamse Regering gelanceerd om toponderzoekers van buitenlandse universiteiten, die een excellente reputatie genieten als hoogleraar (groep I) of die zich als postdoc (groep II) met op zijn minst 3 jaar ervaring als bijzonder veelbelovend hebben onderscheiden, aan te trekken om naar Vlaanderen (terug) te komen.

Het hoofddoel is competitie te kunnen leveren in het Europese onderzoeksveld en de Vlaamse kenniseconomie uit te breiden, door een aangenaam onderzoeksklimaat te scheppen.
 
Het programma moedigt onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines, die hun carrière (hoofdzakelijk) in het buitenland hebben opgebouwd, aan om een onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekscarrière uit te bouwen aan een Vlaamse universiteit. Het programma steunt deze vorsers door ze, na een strenge selectie, gedurende 5 jaar een Odysseus-onderzoeksfinanciering aan te bieden die hen toelaat een onderzoeksgroep uit te bouwen. Los daarvan krijgen de hoogleraren onder hen hier een ZAP- of ZAPBOF-benoeming en de postdocs een postdocaanstelling voor vijf jaar.
 
Volgende Odysseusonderzoekers en -onderzoeksprojecten zijn verbonden aan de Universiteit Antwerpen:

Groep I

 • Pascal Gielen
  Titel: “Sustainable creativity in the post-fordist city.”
  Lokale copromotor: Henk De Smaele, ARIA, Antwerp Research Institute of the Arts (2016)
 • Annelies Van Rie
  Titel: “Development of a Centre for Whole Genome Sequencing studies of Mycobacterium Tuberculosis.”  
  Lokale copromotor: Herman Goossens, faculteit  Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (2016)
 • Stuart Maudsley
  Titel: "Post-genomic profiling and therapeutic targeting of specific and generic neurodegenerative mechanisms."
  Lokale copromotor: Christine Van Broeckhoven, faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (2012)
 • Arjen van Witteloostuijn
  Titel: "Demographic diversity and the evolution of social entities. The ecological and institutional study of behaviour and performance of teams, organizations, industries, networks and communities."
  Lokale copromotor: Christophe Boone, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (2007)

Groep II

 • Gilsing Victor
  Titel: “The Role of a Firm´s Senior Leadership in the Creation of Technological Breakthroughs”
  Lokale copromotor:  Christophe Boone, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (2015)
 • Becher Karim
  Titel: "Explicit Methods in Quadratic Form Theory."
  Lokale copromotor: Lieven Le Bruyn, faculteit Wetenschappen (2014)
 • Bence Nanay
  Titel: "Perception, Action and What's in between."
  Lokale copromotor: Erik Myin, faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2011)
 • Michiel Wouters
  Titel: "Strong light-matter coupling in semiconductor nanostructures and ultracold atomic gases."
  Lokale copromotor: Jacques Tempère, faculteit Wetenschappen (2011)                        
 • Jan Beyers
  Titel: "The politics of interest representation and agenda-setting in Multi-level political systems."
  Lokale copromotor: Stefaan Walgrave, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (2008)
 • Nick Van Remortel
  Titel: "Exploration of the light Higgs Boson sector at the LHC."
  Lokale copromotor: Eddi De Wolf, faculteit Wetenschappen (2008)
 • Misko Vyacheslav
  Titel: "Onlinear dynamics in nanosystems: flux quanta in nanostructured superconductors, colloids, nanoclusters."
  Lokale copromotor: François Peeters, faculteit Wetenschappen (2008)
 • George Pavlakos
  Titel: "The impact of globalisation on law."
  Lokale copromotor: Johan Meeusen, faculteit Rechten (2007)