Missie

De Research Affairs Office ondersteunt zowel het onderzoeksbeleid aan de UAntwerpen als onderzoekers/onderzoeksgroepen die streven naar excellent onderzoek

DRIVERS

 • Development & training
  We verzorgen infosessies en een uitgebreid opleidingsaanbod over verschillende belangrijke thema's in de onderzoekscyclus (Research data management, Open Science, BOF-calls, publicatiestrategieën, wetenschappelijke integriteit, etc.).
 • Reporting & analysis
  We informeren (het Bureau en) de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse overheid (EWI, FRIS, ECOOM) over de onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten aan de Universiteit Antwerpen.
 • Information, advice & solutions
  We ondersteunen individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen en bestuursorganen op het vlak van onderzoeksbeleid en -evaluatie. We coördineren en ondersteunen de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen en haar Bureau. 
 • Visibility & impact
  We moedigen onderzoekers aan om hun zichtbaarheid te vergroten, onder andere door de registratie en output van onderzoeksresultaten voortdurend te verbeteren.
 • Expanding opportunities
  We informeren onderzoekers proactief over interne financieringsmogelijkheden, alsook over de vereisten en mogelijkheden inzake Responsible Research & Innovation (RRI).
 • Reaching out
  We bouwen sterke netwerken en samenwerkingen uit met interne en externe stakeholders (waaronder andere universiteiten en onderzoeksorganisaties, universitaire netwerken en allianties, en (inter)nationale overheden).
 • Safeguarding compliance
  Wij bieden efficiënte en effectieve vertalingen van (en advies over het omgaan met) de regelgevingskaders waarin we opereren.

Wie is wie?

dr. Pieter Spooren
+32 3 265 30 37
- DiensthoofdAnneleen Baerts
+32 3 265 30 10
- Coördinator Onderzoeksraad (OZR)
- Coördinator Onderzoeksinformatie (Antigoon)


Siham Benramdane 
+32 3 265 91 59 
- Expert chemische inventaris en het elektronisch lab notebookSarah Claes
+32 3 265 90 63
- Ethische advisering
- Mensenrechtenbeleid
- Kennisveiligheid
Linda De Winter
+32 3 265 30 24
- Onderzoeksdatabank
- Projecten en Samenwerking


Marianne De Voecht
+32 3 265 30 29
- Wetenschappelijke Integriteit (CWI)
- Selectie & Evaluatie Tenure Track BOF (TTZAPBOF) 
- Communicatie Onderzoeksaangelegenheden


 dr. Nele Dexters
+32 3 265 30 30
- Expert Bibliometrie Kristina Granaas
+32 3 265 31 95
- BOF Managerdr. Raf Guns
+32 3 265 31 94
- Coördinatie Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM)Myriam Geens
+32 3 265 21 14
- Data entry, review and consolidation  Emma Goemaere
+32 3 265 89 10
- Ondersteuning Ethische advisering
- Controle Fiscale Statuten 


dr. Birgit Houben
+32 3 265 31 39
- Onderzoeksvisitaties
- Selectie & evaluatie onderzoeksprofessoren (ZAPBOF)
- Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC)
- Methusalem
- Coördinator kernfaciliteiten
Dunya Nasser
+32 3 265 16 75
- Ondersteuning Research Data Management (RDM) 

Jef Peeters
- Data curation expert Open Science team Ilse Poels
+32 3 265 47 51
- Data Expert, beheer van administratieve en financiële data

Linde Tuybens 
+32 3 265 52 67
- Expert Research Data Management (RDM)
Karen Van Camp
+32 3 265 30 09
- Ondersteuning Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)
- Leescommissies (LC)