Missie

Het Valorisation Office wil de UAntwerpen versterken als onderzoeksintensieve en ondernemende universiteit door (de toename van) de socio-economische impact van onderzoeksresultaten te ondersteunen.

DRIVERS

 • Development & training
  We stimuleren, begeleiden en trainen onze academici om hun wetenschappelijke expertise en projecten optimaal te laten doorstromen naar de samenleving. Dit doen we door het aanbieden van ‘Dive-into-Business’ en ‘Deep Dive-into-Business’ sessies en via externe partners.
 • Reporting & analysis
  We rapporteren efficiënt aan de overheid zodat de bijdragen van onze onderzoekers de verhoging van de IOF-parameters zoveel mogelijk ondersteunen. Op basis van de cijfers en de opgedane ervaring proberen we de valorisatiestrategie aan te passen.
 • Information, advise & solutions
  Wij geven advies over de verschillende aspecten met betrekking tot onderzoeksprojecten (financiering, intellectuele eigendom, enz.) en helpen bij het vinden van de beste oplossing voor het specifieke onderzoek dat moet worden uitgevoerd. Het met elkaar verbinden van onderzoekers en bedrijven levert nieuwe teamleden en partners op. We gaan altijd uit van een oplossingsgerichte aanpak.
 • Visibility & impact
  Vanuit onze sterke regionale basis vergroten we de zichtbaarheid naar internationaal niveau. We maken maximaal gebruik van social media en de pers. We organiseren gerichte evenementen om onze stakeholders zoveel mogelijk bij onze activiteiten te betrekken.
 • Expanding opportunities
  We duwen uitvindingen verder naar bruikbare producten, processen en diensten waar binnen onze samenleving een duidelijke vraag naar is. Deze vragen en behoeften van de samenleving brengen we duidelijk in kaart door middel van een flipped TTO-approach. We maken maximaal gebruik van de IOF, VLAIO en EU-financiering.
 • Reaching out
  Wij staan voor een multidisciplinair en duurzaam quadruple helix samenwerkingsmodel dat bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen. We willen een brug slaan tussen de behoeften van bedrijven en overheden en het expertiseaanbod binnen onze universiteit.
 • Safeguarding compliance
  We onderhandelen efficiënt over contracten waarin we de opbrengst van de intellectuele eigendom van de UAntwerpen maximaliseren. Onze intellectuele eigendom wordt efficiënt beheerd om een snelle socio-economische valorisatie te verkrijgen.

Wie is Wie?