Missie

Vanuit een engagement voor zowel onderzoek als onderwijs fungeert de Antwerp Doctoral School als centraal expertise- en informatiecentrum rond het doctoraatsbeleid en de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen.

DRIVERS

 • Development & training 
  We organiseren een verplichte en gepersonaliseerde doctoraatsopleiding om doctoraatsonderzoekers aan te moedigen een breed scala aan competenties te ontwikkelen. Via de doctoraatsopleiding vergroten we de zelfreflectie van doctorandi over deze competenties en bereiden we hen voor op hun verdere professionele carrière, binnen of buiten de academische wereld.
 • Reporting & analysis
  We ontwikkelen, implementeren en beheren efficiënte processen en systemen om informatie over individuele doctoraatstrajecten (inclusief Joint PhD-trajecten) en meer generieke gegevens over het doctoraatsproces en de doctoraatsopleiding aan UAntwerpen vast te leggen, en om op basis daarvan adequaat te rapporteren, te monitoren en te analyseren.
 • Information, advice & solutions
  Wij bieden informatie en advies met betrekking tot de doctoraatsopleiding aan UAntwerpen en bieden administratieve, inhoudelijke en psychosociale ondersteuning aan UAntwerpen doctoraatsonderzoekers in alle stadia van het doctoraatsproces. Wij zijn verantwoordelijk voor ontwikkeling en ondersteuning van het beleid van de universiteit met betrekking tot de begeleiding, opleiding en ondersteuning van doctorandi. Daarnaast ondersteunen we de beleidsuitvoering op alle niveaus. We streven naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening, hierbij rekening houdend met de diversiteit van de doctorandi en hun trajecten.
 • Visibility & impact
  Wij dragen bij aan de vorming van excellente onderzoekers en veelzijdige, hoogopgeleide professionals die een betekenisvolle rol kunnen spelen in hun verdere carrière op de academische of niet-academische arbeidsmarkt. Binnen de universiteit nemen we als expertisecentrum actief deel aan samenwerkingen tussen verschillende diensten en projecten over alle thema's die betrekking hebben op doctorandi en het doctoraatsproces. Wij vertegenwoordigen UAntwerpen in externe instanties (zoals de VLIR-werkgroep Doctoral Schools) en in (inter)nationale samenwerkingen en projecten rond doctoreren. Zo dragen we enerzijds ons steentje bij aan het vormgeven van het (inter)nationale beleid rond de vorming van doctorandi en anderzijds helpt dit ook om het beleid aan UAntwerpen te verbeteren, gebaseerd op good practices aan andere universiteiten.
 • Expanding opportunities
  We maximaliseren de kansen van doctoraatsonderzoekers door hen proactief te informeren over de verschillende opties met betrekking tot de invulling van de doctoraatsopleiding, interuniversitaire samenwerking, de loopbaan na het doctoraat. en stellen naast onze expertise ook financiële middelen ter beschikking (opleidingskrediet, OJO-financiering ...).
 • Reaching out
  We zijn zeer actief binnen de internationale netwerken van UAntwerpen (YUFE, YERUN, EUA-CDE...) en voeren projecten uit samen met collega's uit deze netwerken. We zetten sterk in op interuniversitaire samenwerking met de Vlaamse partnerinstellingen met betrekking tot de ondersteuning van jonge onderzoekers. We onderhouden nauwe relaties met bedrijfspartners en hun associaties en brengen hen in contact met onze doctorandi. 
 • Safeguarding compliance
  We opereren efficiënt en effectief binnen het regelgevend kader (zoals het doctoraatsreglement van UAntwerpen) en bieden oplossingen en ondersteuning waar nodig zodat beslissingen op een geïnformeerde en transparante manier kunnen worden genomen

Wie is wie?


dr. Karla Tersago
+32 3 265 17 23
- DiensthoofdKatleen Anthierens 
+32 3 265 35 36
- Doctoraatsopleiding
- Dubbeldoctoraten
- CommunicatieCatherine Bayart
+32 3 265 30 59
- Trainingsaanbod voor doctorandi
- Doctoraatsopleiding
- Communicatie


Jana Cuyvers
+32 3 265 50 91
- Dubbeldoctoraten
- Opleidingskrediet
- Communicatie dr. Kristien Daems  
+32 3 265 48 78  
- Beleid
- Vertrouwenspersoon met specifieke aandacht doctorandi
- Loopbaanontwikkeling
- ePhD
Kristel De Poorter
+32 3 265 51 51
- Opleidingskrediet
- Dubbeldoctoraten
- OJO call Margaux Kersschot
+32 3 265 30 17
- YUFE
Simone Kramer
+32 3 265 37 27 
- Doctoraatsopleiding  (diplomasupplement, jaarlijkse peer review)
- Dubbeldoctoratendr. Stephan Missault
+32 3 265 88 18
- Beleid
- OJO call
- Vertrouwenspersoon met specifieke aandacht doctorandi


Karolien Van Dessel
+32 265 50 44
- Beleid


Jeannine Veenendaal 

+32 3 265 19 90
- Trainingsaanbod doctorandi
- Doctoraatsopleiding