Dubbeldoctoraten

Gezamenlijk of dubbeldoctoraat

Een gezamenlijk doctoraat of een dubbeldoctoraat is een doctoraat dat wordt voorbereid aan twee universiteiten (in het binnen- of buitenland). De minimumvoorwaarde is dat de doctoraatsonderzoeker in kwestie ten minste 6 maanden onderzoek verricht aan de partnerinstelling. Het doctoraat wordt slechts aan één van beide universiteiten verdedigd, maar de doctoraatsonderzoeker krijgt wel een diploma van beide instellingen.

 • Bij een gezamenlijk doctoraat kennen beide instellingen éénzelfde doctorstitel toe. Dit kan via één diploma of via twee diploma's die naar elkaar verwijzen. 
   
 • Bij een dubbeldoctoraat kennen de instellingen twee verschillende doctorstitels toe. Dit kan via één diploma of via twee diploma's die naar elkaar verwijzen.

In de praktijk wordt vaak de algemene term 'joint PhD' gebruikt om beide types te benoemen.

Het algemeen doctoraatsreglement van UAntwerpen vermeldt de regelgeving omtrent joint PhD's in art. 41-47
 

Inkomende en uitgaande dubbeldoctorandi

Bij een gezamenlijk of dubbeldoctoraat zal steeds 1 universiteit de hoofdinstelling zijn. De andere instelling wordt aangeduid als 'partnerinstelling'. 

 • Bij een uitgaande joint PhD is UAntwerpen de hoofdinstelling.
  Uitgaande dubbeldoctorandi zijn dus bij de opstart van de joint PhD reeds ingeschreven aan UAntwerpen en volgen de 'standaardprocedure' voor een doctoraat aan UAntwerpen. Zij dienen minstens 6 maanden onderzoek te verrichten aan de partnerinstelling. Nadat ook aan de partnerinstelling goedkeuring is verkregen voor de joint PhD, dient de doctoraatsonderzoeker ook daar zijn/haar inschrijving in orde te brengen.
   
 • Bij een inkomende joint PhD is de andere universiteit de hoofdinstelling.
  Inkomende dubbeldoctorandi zijn bij de opstart van de joint PhD reeds ingeschreven als doctoraatsstudent aan een andere universitaire instelling. Zij willen voor hun doctoraat gezamenlijk onderzoek verrichten met een promotor die aan de UAntwerpen is verbonden als ZAP-lid. Er dient minstens 6 maanden onderzoek te worden verricht aan UAntwerpen. 

De hoofdinstelling kan worden bepaald aan de hand van één of meer van de volgende elementen:

 1. Financiering: instelling die (het grootste deel van) het doctoraatsonderzoek financiert of de instelling waartoe de promotor behoort onder wie de aanvraag van de externe financiering gebeurd is;
 2. Aanwezigheid: instelling waar het grootste deel van het doctoraatsonderzoek plaatsvindt, en waar de doctoraatsonderzoeker het meeste aanwezig zal zijn;
 3. Start: instelling waar het doctoraatsonderzoek gestart is, waar de doctoraatsonderzoeker het eerste ingeschreven is.

Indien deze criteria niet toereikend zijn om een onderscheid te maken tussen beide partners, wordt in onderling overleg een instelling als hoofdinstelling aangeduid.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
BELGIË
JointPhD@uantwerpen.be

Internationale doctoraatsstudent? Practical Guide