Twee onderzoeksmanagers voor onderzoek in, over en met de kunsten

Departement: Antwerp Research Institute for the Arts

Regime Voltijds of deeltijds mogelijk

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) is een onderzoeksinstituut van Universiteit Antwerpen waarin de universiteit samenwerkt met de Schools of Arts van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Sint Lucas Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen). ARIA geeft mee vorm aan het onderzoek in de kunsten en faciliteert en stimuleert samenwerkingen tussen kunst en wetenschap. Het instituut is specifiek bevoegd voor het doctoraat in de kunsten. ARIA wil sterk inzetten op interdisciplinair onderzoek waarbij uiteenlopende kunstdisciplines en wetenschapsgebieden betrokken zijn. Hiertoe worden twee onderzoeksmanagers aangeworven die samen met geïnteresseerde onderzoekers binnen de Associatie aan de slag gaan om fondsen voor onderzoek in, over en met de kunsten te verwerven.

Het Antwerp Research Institute for the Arts van de Universiteit Antwerpen zoekt twee onderzoeksmanagers voor onderzoek in, over en met de kunsten.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je informeert, ondersteunt en begeleidt de onderzoekers die geaffilieerd zijn met ARIA bij het aantrekken en beheren van financiering voor onderzoek op Vlaams, nationaal en internationaal niveau (o.a. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, Creative Europe, European Research Council, Marie Sklodowska Curie Acties en andere Horizon Europe oproepen).
 • Je enthousiasmeert, adviseert en begeleidt de onderzoekers bij het aanvragen van financiering voor onderzoek en dit zowel inhoudelijk, budgettair als inzake aanvraagmodaliteiten.
 • Je bent proactief in het uitwerken en schrijven van projectaanvragen en brengt daartoe lokale, regionale en internationale partners bij elkaar. Je zet in het bijzonder in op het stimuleren van multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek.
 • Je wordt functioneel aangehecht aan de dienst Campus Development van het departement Research, Innovation & Valorisation Antwerp (RIVA) en werkt samen met andere onderzoeks- en valorisatiemanagers die aan de Universiteit Antwerpen actief zijn. Het diensthoofd Campus Development is je leidinggevende en in samenspraak met het dagelijks bestuur van ARIA en de betrokken onderzoekers worden prioriteiten bepaald.
 • Je biedt occasionele ondersteuning bij de onderzoeksactiviteiten die ARIA organiseert (bv onderzoeksseminaries, Spring School voor doctorandi, internationale Summer School) en in functie van de werking van de dienst Campus Development.

Profiel

 • Je bezit een doctoraat op proefschrift of een masterdiploma met gelijkwaardige competenties door ervaring.
 • Je bent goed vertrouwd met regionale, nationale en internationale mogelijkheden tot onderzoeksfinanciering. Ervaring met multipartner projecten en projectaanvragen strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt affiniteit met onderzoek in de academische wereld en de kunsten en het verwerven van financiering om zulk onderzoek mogelijk te maken.
 • Je hebt een brede interesse in academische disciplines, zet graag interdisciplinaire samenwerkingsverbanden op en gaat actief op zoek naar wederzijds versterkende allianties met andere onderzoeks- en valorisatiemanagers aan de Universiteit Antwerpen.
 • Je kan vlot overweg met Microsoft365 en met de opmaak van budgetten.
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels die je in staat stelt om aanvraagdossiers voor te bereiden en op punt te stellen.
 • Je gaat als teamspeler graag aan de slag met voorstellen, maar ontwikkelt ook zelfstandig initiatieven.
 • Je gaat klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je kan goed richting geven, plannen en organiseren en bent een geboren netwerker en verbinder.
 • Je kan goed voortgang opvolgen.

Aanbod

 • We bieden je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan. De aanvangsdata voor beide posities zijn voorzien tussen 1 september 2024 en 1 januari 2025.
 • We bieden twee functies aan met een gezamenlijk tewerkstellingspercentage van 160%. Het is dus mogelijk om de functie voltijds (100%) of deeltijds uit te oefenen (90%, 80%, 70% of 60%). Gelieve bij je sollicitatie je voorkeur aan te geven.
 • Je ontvangt een bruto maandwedde binnen de gradenvork 8.1-10.1 van de loonschalen van het Administratief en Technisch Personeel. Je aanvangsgraad (doorgaans graad 8) hangt af van je relevante professionele ervaring. Het tewerkstellingspercentage is afhankelijk van prioriteiten bepaald door de selectiecommissie in overleg met de kandidaten. In het geval van een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage. 
 • Je krijgt maaltijdcheques, ecocheques, een internet-connectiviteitsvergoeding, een groepsverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen, en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je kan volgens een flexibele arbeidstijdregeling werken.
 • Je hebt 40 vakantiedagen en een week collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met dinsdag 21 mei 2024 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig het online sollicitatieformulier. Voeg volgende bijlage toe:
  • een motivatiebrief
 • De selectiecommissie bekijkt zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte. Als je na de preselectie nog steeds in aanmerking komt, word je geïnformeerd over de eventuele volgende stap(pen) in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze datum rekening te houden in je agenda: dinsdag 25 juni (selectiegesprekken).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met dr. Tim Engels, departementshoofd RIVA (tim.engels@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.