Binnen de Post-Academische VOrming (PAVO) Verpleegkundige In de HuisartsPraktijk (VIHP) worden verpleegkundigen opgeleid en bijgeschoold voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn.

Zowel de postgraduaatsopleiding als de navorming spelen proactief in op het veranderd zorglandschap.