Brief aan minister Homans

Danielle Dierckx, promotor-coördinator voormalig Vlaams Armoedesteunpunt, schrijft de Vlaamse minister voor armoedebestrijding halfweg de legislatuur een brief.

"Mevrouw Homans, we moeten collectieve impact genereren; samen de armoede vervloeken. Uw kabinet, de Vlaamse administratie, onderzoeksteams, andere besturen, de markt en middenveldactoren moeten samenwerken en solidaire beslissingen durven nemen. We organiseren daarvoor geen dure recepties, maar huren wel een zaal. En laat ons dan die zaal vol spiegels zetten, zodat we onszelf - en met ons de armoedebestrijding - de rug niet langer kunnen toekeren."

De volledige brief (in PDF) is hier beschikbaar.

Gepubliceerd in Samenleving en politiek van januari 2017.

Nieuws: Doctoraat Tuur Ghys nu beschikbaar

Het doctoraat dat Tuur Ghys in oktober verdedigde, bieden we u hier graag digitaal aan.

Abstract

Heeft sociale innovatie potentieel voor structurele armoedebestrijding in België, of gaat het louter om padvinderij die de terugtrekking van de welvaartstaat dekt? Dit boek gaat over waar het potentieel van sociale innovatie voor structurele armoedebestrijding (niet) uit kan bestaan. Onderzoek en case studies naar sociale innovatie werd wel vaker in verband gebracht met de strijd tegen armoede, maar zelden staat dit in verhouding tot een structurele analyse van armoede. Dit werk zet de armoedebenadering van sociale innovatie kritisch tegen een structurele visie op armoedebestrijding, om vervolgens te analyseren welke uitdagingen hierbij komen kijken. Na een heldere uitleg van de centrale concepten, pikt de auteur de draad van structurele benadering van armoede op waar Jan Vranken hem in Vlaanderen liet liggen. Dit door een theoretische synthese van de structurele (re)productie van armoede uit te werken en op basis hiervan een eigen begrip van structurele armoedebestrijding te vormen. Dit dient als bouwsteen voor de creatie van een origineel analysekader dat toelaat om de armoedebenadering van innovaties te analyseren op basis van verschillende factoren en aandachtspunten voor armoedebestrijding.

De hoofmoot van het boek gaat over de toepassing van deze analyse op vijf concrete cases van sociale innovaties die zich in Vlaanderen bewegen in het veld van armoede. Vier van deze cases gaan over voedsel. Dat is een domein dat in de laatste jaren vanuit de overheid veel aandacht kreeg, denk bijvoorbeeld aan discussies over de sociale restaurants en de voedselbanken (twee cases naast sociale kruideniers en samen tuinen). De vijfde case is anders en bespreek de Ieders Stem Telt campagnes. Na deze gedetailleerde en kritische casestudies bevat het boek een uitgebreid hoofdstuk conclusies. Hierin worden ten eerste lessen getrokken uit de verschillende cases. Op het einde geeft het boek ook enkele steken, onder andere in de vorm van een scherpe kritiek van bepaalde populaire benaderingen van armoede en de potentieel gevaarlijke rol van een bepaalde invulling van sociale innovatie binnen het bredere plaatje van armoedebestrijding. Het sluit af door richtingsaanwijzers uit te zetten voor een meer strategische benadering van sociale innovatie in armoedebestrijding. 


Over OASeS & medewerkers
Over OASeS
Medewerkers
Onderzoek en publicaties
Onderzoeksprojecten
Publicaties

Over OASeS

OASeS is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Haar leden werken aan theoretisch geïnformeerd sociologisch onderzoek gericht op armoede en sociale uitsluiting, de stad en leefomgeving, kennis en organisaties. Het onderzoek van OASeS bevindt zich op het kruispunt van het lokale en het globale. We werken samen met lokale organisaties en overheden maar ook met Europese organisaties en actoren op alle tussenliggende bestuursniveaus.
Academisch onderzoek is de bestaansreden van OASeS maar de onderzoeksgroep vindt inspiratie in een sterke toewijding aan een meer rechtvaardige, gelijke en leefbare maatschappij.

Een uitgebreidere voorstellingstekst is hier te vinden.

OASeS op Twitter & Facebook

Contact

Prof. dr. Stijn Oosterlynck Stadscampus - de Meerminne
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 52 81
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be