Het Ruusbroecgenootschap bewaard twee soorten archieven:

1. Het archief van het Ruusbroecgenootschap​

 • Deze archieven bevatten de ongepubliceerde wetenschappelijke nalatenschap van de medewerkers van het Ruusbroecgenootschap.
 • Ze zijn altijd bewaard in het Ruusbroecgenootschap en konden geïnventariseerd worden in 1999-2000 onder begeleiding van Christian de Borchgrave, dankzij de financiële steun van de jezuïetencommuniteit vzw Loyola.
 • De inventaris bevat alle items die zijn toegevoegd voor april 2000, met uitzondering van items die door medewerkers zijn gedeponeerd die op dat moment nog steeds werkzaam waren bij het Ruusbroecgenootschap.
 • De inventaris kan via deze pagina worden geraadpleegd (zie hieronder), of in onze leeszaal (RG 11 A 16).

Archief van het Ruusbroecgenootschap

Literatuur

Christian de Borchgrave, Ariane Tierssoone en Bernard van Causenbroeck, Inventaris van het archief van het Ruusbroecgenootschap. Antwerpen: [Ruusbroecgenootschap], 2000, 171 blz. (pro manuscripto).

Titelblad
Inhoud
Inleiding

1. Administratie

 • Subfonds A: algemene administratie (documenten uit de beginjaren, algemene documenten, documenten in verband met de integratie van het Ruusbroecgenootschap in de voormalige Ufsia, algemene briefwisseling, documenten in verband met verhuisplannen en bouwdossiers, financiële en boekhoudkundige documenten, persartikels en drukwerk omtrent het Ruusbroecgenootschap)
 • Subfonds B: bibliotheek
 • Subfonds C: filmotheek en preciosa
 • Subfonds D: het tijdschrift Ons Geestelijk Erf
 • Subfonds E: publicaties van het Ruusbroecgenootschap
 • Subfonds F: Ruusbroecvereniging
 • Subfonds G: wetenschappelijke congressen
 • Subfonds H: tentoonstellingen
 • Subfonds I: de figuur Jan van Ruusbroec;
 • Subfonds J: foto's

2. Documenten van medewerkers van het Ruusbroecgenootschap

​​2. Archieven gedeponeerd door externe organisaties