Middeleeuwse handschriften behoren tot de oudste tekstuele getuigen van het spirituele leven in de Nederlanden. Om deze reden verzamelden de stichters van het Ruusbroecgenootschap al vanaf de eerste jaren middeleeuwse handschriften naast oude drukken. Het aanleggen van een institutionele handschriftenverzameling aan het begin van de twintigste eeuw was echter geen eenvoudige opgave. De meeste handschriften hadden al een onderkomen gevonden in grote institutionele collecties, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, of de universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven. Desondanks heeft de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap over de jaren 34 middeleeuwse handschriften en tientallen fragmenten weten te verzamelen. Het merendeel van deze handschriften is in het Nederlands of het Latijn.

De bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap bewaart bovendien meer dan 400 post-middeleeuwse handschriften, een rijkdom die vaak een over het hoofd geziene cultuur van handgeschreven boeken weerspiegelt.

Op dit moment wordt gewerkt aan de online inventaris van de handschriften, waarin eerst de middeleeuwse handschriften worden beschreven