Het grootste deel van de boeken in onze collectie oude drukken gaan over christelijke moraliteit en privé-devotie. Nog meer dan onze handschriften en incunabelen vertegenwoordigen ze de specifieke onderzoeksfocus van het Ruusbroecgenootschap. Deze collectie boeken, gedrukt van de zestiende tot de negentiende eeuw, bestaat uit 30.000 items en is uniek in zijn soort. Alle titels die binnen ons onderzoeksprofiel pasten zijn geaccepteerd, zonder verdere selectie. Dit heeft geresulteerd in een collectie die soms tientallen edities van één enkele populaire titel bevat, met verschillende provenance. Vaak zijn deze boeken intensief gebruikt en vertonen ze allerhande sporen van gebruik.

In deze collectie zijn allerlei soorten boeken te vinden, meestal in het Nederlands of in het Latijn. Bijvoorbeeld:

  • gebedenboeken
  • mirakelboeken
  • boeken over heiligen
  • boeken over martelaars
  • boeken over mystici
  • boeken over pelgrimages
  • boeken met preken
  • boeken met religieus drama
  • boeken over Jezuïeten

Er wordt gewerkt aan de beschrijving van deze boeken in de Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV).

Alle boeken uit de collectie oude drukken zijn opgenomen in de online catalogus van de Universiteit Antwerpen. Om een item uit deze collectie te bestellen, drukt u op de knop 'documentaanvraag' in het betreffende scherm van de online catalogus.