A Touch of Museum to Scale: een toegankelijke kunstcollectie

OPEN Expertisecentrum en Rubi - The Cultural Factory willen de kunstcollectie van de Universiteit Antwerpen toegankelijker maken voor een zo breed mogelijk publiek: studenten, personeel, bezoekers, met en zonder beperking. Voor de collectie 'Museum to Scale', die tentoongesteld wordt in Gebouw R op de Stadscampus hebben we daarom een project opgestart, waarin we een inclusieve audiogids willen ontwikkelen.

De uiteindelijke audiogids zal achtergrondinformatie bieden bij een selectie van 15 kunstwerken en wordt op zo’n manier opgebouwd dat hij voor diverse gebruikers aantrekkelijk is. We maken daarbij geen aparte gids voor verschillende doelgroepen, maar proberen één gids te ontwikkelen die voor elk wat wils bevat. Zo hopen we dat iedereen - kunstkenners, of leken, jong of oud, gebarentaalgebruikers of personen met een visuele beperking - samen zonder drempels de kunstcollectie kunnen ervaren.

We willen deze gids bovendien ontwikkelen in nauwe samenwerking met professionals én gebruikers, in een inclusieve onderzoeksaanpak. We ontvingen voor de realisatie van dit project een dienstverleningssubsidie van UAntwerpen.

Op deze pagina kan u momenteel het eerste prototype vinden van de audiogids, dat we als basis gebruiken voor verder onderzoek, ontwikkeling en testing. Het gaat in dit prototype om Nederlandstalige audiofragmenten voor 4 van de 15 kunstwerken. Op basis van de output van deze testfase, en verdere ontwikkeling in een latere fase (zoals Vlaamse Gebarentaal en vertaling naar het Engels) zullen de verdere 11 werken worden ontwikkeld.

Heb je interesse om mee te werken aan ons onderzoek? Dan nodigen we je uit de audiogids hieronder te beluisteren en de vragenlijst in te vullen.

Voor meer informatie kan je mailen naar: open@uantwerpen.be of cultuur@uantwerpen.be