Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Micro-credentials

Blijf levenslang leren in je eigen vakgebied en daarbuiten

Wat is een micro-credential?

Een micro-credential is een getuigschrift dat je behaalt via een mini-opleiding. Het gaat om korte trajecten rond een thema dat afgestemd is op de noden van het werkveld. Je kunt kiezen uit tal van micro-credentials met uiteenlopende thema’s, van architectuur tot politiek en van erfgoed tot data-analyse.

Mini-opleiding

Micro-credentials zijn opgebouwd uit één of enkele opleidingsonderdelen, eventueel aangevuld met bijkomende leerinhouden. De omvang wordt uitgedrukt in ECTS credits of studiepunten en varieert tussen de 3 en 19 credits. Het gaat om deeltijdse, kortlopende lespakketten (van één of twee semesters) die je vlot kan combineren met een job. Sommige micro-credentials ondersteunen die combinatie in het bijzonder door hun flexibele werkvormen (avondlessen, online, hybride of afstandsonderwijs).

Afgestemd op de noden van het werkveld

Interdisciplinariteit en samenwerking met het werkveld staan voorop bij het ontwikkelen van nieuwe micro-credentials. De opleidingen worden vormgegeven op basis van onderzoek naar de noden van de relevante professionele sectoren, eventueel in samenwerking met partneronderwijsinstellingen en organisaties.

Europees erkend certificaat

De leerresultaten worden geëvalueerd aan de hand van transparante normen. Wanneer je slaagt voor een micro-credential, ontvang je een getuigschrift volgens een Europees erkende standaard. Sommige micro-credentials kan je combineren tot bredere credentials of kwalificaties.

Praktisch

De lessen van de micro-credentials, aangeboden door de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, vinden allemaal plaats op de stadscampus. Voor elke micro-credential is een gedetailleerd studieprogramma beschikbaar. Daar kan je zien welke vakken in het pakket zitten.

Bij elk vak kan je uitgebreide informatie vinden, zoals:

  • De taal waarin het vak wordt gegeven (Nederlands of Engels).
  • De leerdoelen en inhoud van het vak.
  • De evaluatiemethoden, zoals examens, opdrachten of presentaties. Voor werkstudenten of mensen in het buitenland kan op aanvraag bij de docent een alternatieve evaluatievorm worden voorzien.
  • Of de hoorcolleges worden opgenomen en online beschikbaar zijn.

Daarnaast is er voor elke micro-credential een voorbeeldrooster beschikbaar. Dit rooster biedt een overzicht van de exacte tijdstippen en data van de lessen, zodat je jouw planning hierop kan afstemmen. 


Micro-credentials binnen de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie


Leer levenslang

Naast deze micro-credentials, kan je aan de UAntwerpen ook permanente vorming, of summer- en winterschools volgen. Want je bent nooit te oud (of te jong) om bij te leren.