Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulieren

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

De Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang kan op basis van bepaalde criteria afwijken van de facultaire richtlijnen met betrekking tot volgtijdelijkheid, maximum aantal studiepunten, combinatie bachelor en master, etc.

Studenten die in aanmerking denken te komen voor een uitzondering, dienen vóór de deadline een aanvraag in via het daartoe voorziene formulier.

Op de formulieren staan verschillende richtlijnen toegelicht. Gelieve deze goed na te lezen. Een aanvraag die correct werd ingediend, kan sneller behandeld worden. We trachten alle aanvragen binnen de twee weken te behandelen.

Toelating tot inschrijving

Aanpassing van het studieprogramma

Aanpassing van het startpakket

Wie zich inschrijft voor een nieuwe bacheloropleiding, moet in het eerste jaar een standaard vakkenpakket opnemen dat wordt bepaald door de opleiding, dit noemen we het startpakket. In uitzonderlijke omstandigheden kan je een aanpassing van je startpakket aanvragen. Elke afwijking moet door de faculteit expliciet worden goedgekeurd. De bijhorende aanvraagformulieren vind je hieronder terug.