Side header image

Onze internationale aanpak

Internationalisatie speelt een belangrijke rol binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. De faculteit heeft een groot aantal studenten die via een uitwisselingsprogramma (o.a. Erasmus) een periode in het buitenland studeren, maar ook heel wat personeelsleden geven les als gastprofessor aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast kan je ook deelnemen aan een internationale zomerschool, in Antwerpen of in het buitenland.

Omgekeerd volgen veel buitenlandse studenten via uitwisselingsprogramma’s en non-degree programma's les aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Jaarlijks verwelkomen we ongeveer 250 buitenlandse onderzoekers, professoren en bezoekers. De faculteit heeft akkoorden met meer dan 100 universiteiten in een 30-tal landen.

In onze opleidingen worden verschillende opleidingsonderdelen in het Engels gedoceerd. Hierbij volgen onze UAntwerpen-studenten les samen met internationale uitwisselingsstudenten. De international week on sustainability voor onze bachelorstudenten TEW is hier een mooi voorbeeld van. Onze studenten TEW kunnen er bovendien zelfs voor kiezen om hun masterprogramma volledig in het Engels te volgen.

Ontdek onze