Onze internationale aanpak

Internationalisatie speelt een belangrijke rol binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Veel studenten gaan via een uitwisselingsprogramma (o.a. Erasmus) een periode in het buitenland studeren, maar ook heel wat personeelsleden geven les als gastprofessor aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast kan je ook deelnemen aan een internationale zomerschool, in Antwerpen of in het buitenland.

Omgekeerd volgen veel buitenlandse studenten via uitwisselingsprogramma’s en non-degree programma's les aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Jaarlijks verwelkomen we ongeveer 250 buitenlandse onderzoekers, professoren en bezoekers. De faculteit heeft akkoorden met meer dan 100 universiteiten in een 30-tal landen.

In onze opleidingen krijg je voor verschillende opleidingsonderdelen les in het Engels. Daarbij zit je samen met internationale uitwisselingsstudenten in de aula. De international week on sustainability is er een mooi voorbeeld van. Als je TEW studeert, kan je er bovendien voor kiezen om je masterprogramma volledig in het Engels te volgen.