Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Combinatie van studieprogramma's binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)

Voor de volgende combinaties is geen aanvraag via het formulier vereist:

  • Combinatie bachelor of voorbereidingsprogramma met master

Om de bachelor of het voorbereidingsprogramma te kunnen combineren met de master moet je je in de bachelor of in het voorbereidingsprogramma in diplomajaar bevinden. Als je aan deze voorwaarde voldoet, dan mag je opleidingsonderdelen opnemen uit de master. Je kiest bij voorkeur verplichte opleidingsonderdelen uit de master. Je mag de masterproef enkel onder strikte voorwaarden opnemen (zie hieronder).

  • Combinatie schakelprogramma met master

Ben je een schakelstudent? Dan kan je het schakelprogramma enkel met de master combineren bij herinschrijving in het schakeljaar en op voorwaarde dat je je voor het schakelprogramma in diplomajaar bevindt. Je mag de masterproef enkel onder strikte voorwaarden opnemen (zie hieronder).

  • Combinatie twee bachelor- of twee masteropleidingen

Je kan zonder aanvraag twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen combineren als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van beide opleidingen.

Opgelet: indien je een bachelor, een voorbereidings- of schakelprogramma met de master combineert, mag je maximaal 72 sp. opnemen in alle studieprogramma’s samen. Indien je onder studievoortgangsbewaking valt, mag je maximaal 45 sp. opnemen in alle studieprogramma’s samen. Alle andere combinaties van studieprogramma’s moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS) via dit formulier. Ook wanneer je meer dan twee studieprogramma's met elkaar combineert, moet je een aanvraag indienen.

Combinatie van studieprogramma's buiten FBE met studieprogramma's binnen FBE

Indien je reeds voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding van FBE, mag je een studieprogramma van een opleiding buiten FBE combineren met een studieprogramma van een opleiding binnen FBE zonder een aanvraag in te dienen. Je kunt je dan inschrijven via de normale inschrijvingsprocedure bij de centrale inschrijvingsdienst, op voorwaarde dat je over voldoende leerkrediet beschikt en niet onder studievoortgangsbewaking valt. Enkel indien je de vooropleiding die toegang biedt tot een bepaalde opleiding nog niet voltooid hebt, of wanneer je drie opleidingen met elkaar wil combineren, doe je een aanvraag via dit formulier.

Deadlines

Aanvragen voor combinaties van studieprogramma’s in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE. Een aangepast studieprogramma kan dan worden opgelegd. Voor inschrijvingen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en de tweede vrijdag na de start van het tweede semester (21 februari 2025). Na deze datum dient contact opgenomen te worden met de CBIS via de Helpdesk FBE.

 De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld in volgorde van ontvangst. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.