Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraagformulier vrijstellingen

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Heb je reeds een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd en creditbewijzen verzameld, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een gestaafd dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf te bewijzen.

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je van dit/deze opleidingsonderde(e)l(en) geen examen meer dient af te leggen om je diploma/getuigschrift te krijgen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Wie wordt vrijgesteld voor meer dan de helft van de studiepunten van een programma krijgt geen graad van verdienste toegekend.

In de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgang (CBIS) bevoegd voor het behandelen van deze dossiers.

Het Onderwijs- en examenreglement is op al onze studenten van toepassing.

Samenstelling dossier

Het indienen van je aanvraag gebeurt via dit webformulier, aangevuld met een aantal bijlagen. Een volledig aanvraagdossier bevat:

 • je persoonsgegevens;
 • de opleiding(en) waarin je vrijstellingen wil bekomen aan de Universiteit Antwerpen;
 • de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst te bekomen, inclusief vakcode/studiegidsnr. en docent (consulteer hiervoor de opleidingspagina van de opleiding die je wil volgen);
 • een kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen of creditbewijzen van relevante behaalde opleidingsonderdelen of een kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers);
 • de officiële vakbeschrijvingen van alle opleidingsonderdelen op basis waarvan je vrijstellingen vraagt.

Alle bijlagen moeten in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Anderstalige creditbewijzen en vakinhouden worden niet aanvaard. De student moet dan bij de instelling een Engelstalige versie opvragen.

Afspraken

 • ​Je mag slechts één dossier voor vrijstellingen indienen per opleiding of programma per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen. Lees de cursusinformatie van alle opleidingsonderdelen van je opleidingsprogramma of het schakel-/voorbereidingsprogramma goed door en weeg af welk(e) opleidingsonderdelen uit je studieverleden eventueel equivalent zouden kunnen zijn met opleidingsonderdelen uit dit programma.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend (behalve voor Digitale informatiesystemen, deel 1, bij heroriënteerders van HI(B) naar TEW BK/EB of SEW).
 • Voor schakelprogramma’s worden geen vrijstellingen toegekend op basis van verworven credits in een professionele bachelor of HBO bachelor.
 • In de bachelors met studieduurverkorting worden geen vrijstellingen toegekend voor de volgende opleidingsonderdelen op basis van verworven credits in een professionele bachelor of HBO bachelor:
  • Inleiding tot onderzoeksmethodologie (3 sp)
  • Introduction to financial markets (3 sp)
  • Introduction to managing and organising (6 sp)
  • Recht en onderneming (6 sp)
  • Wiskundige methoden en technieken (6 sp)
 • Wie niet over een masterdiploma of creditbewijzen uit een masteropleiding beschikt, kan geen vrijstellingen aanvragen in een masteropleiding. Schakel- en voorbereidingsprogramma’s zijn opleidingen met opleidingsonderdelen op bachelorniveau. In de masteropleiding Cultuurmanagement worden nooit vrijstellingen toegekend.
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld. Aanvullingen die later doorgestuurd worden (bijvoorbeeld omwille van creditbewijzen die niet tijdig werden ontvangen) worden dus ook niet behandeld. Ook onvolledige dossiers worden niet behandeld.
 • Zolang een vrijstelling niet is goedgekeurd, neem je het opleidingsonderdeel op in je studieprogramma.
 • Indien je het maximum aantal bijlagen in het formulier bereikt hebt en je nog bijkomende bijlagen wenste op te laden, dan stuur je de niet opgeladen bijlagen zo snel mogelijk na het indienen van het formulier naar cbis.fbe@uantwerpen.be.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het volgende academiejaar kunnen ingediend worden tussen 1 april en de tweede vrijdag na de start van het academiejaar (4 oktober 2024). Dien je aanvraag in vóór 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen. Studenten die zich na 4 oktober inschrijven, nemen contact op met de CBIS via de Helpdesk FBE.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel indien je je inschreef na 4 oktober) kan je een aanvraag indienen tussen 15 november en 21 februari 2025. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het tweede semester antwoord te krijgen. Na 21 februari kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het lopende academiejaar.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van ontvangst.