Toelatingsexamen dierenarts

Blijf op de hoogte!

Als je in Vlaanderen diergeneeskunde wil studeren, moet je vanaf volgend academiejaar (2023-2024) een toelatingsexamen dierenarts afleggen. Net als bij de opleiding geneeskunde gaat het om een bindend toelatingsexamen met een numerus fixus. Dat betekent dat je moet slagen voor alle onderdelen van het toelatingsexamen en bij de 240 beste kandidaten moet horen om aan de opleiding te kunnen beginnen.

Het toelatingsexamen dierenarts

Het examen bestaat uit 2 onderdelen:

  • Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW): dit examenonderdeel test je kennis van en inzicht in biologie, fysica, chemie en wiskunde.
  • Generieke competenties (GC): dit examenonderdeel peilt naar je algemene vaardigheden en communicatieve en cognitieve competenties.

Meer informatie over het toelatingsexamen dierenarts vind je op de website van de Vlaamse overheid over de toelatingsexamens. Je leest er hoe het examen zal zijn samengesteld en welke voorkennis er wordt verwacht. Je vindt er ook een proefexamen

Het toelatingsexamens dierenarts vindt plaats op 6 juli 2023. Inschrijven kan pas vanaf 2023. 

Je voorbereiden op het toelatingsexamen dierenarts

Om je te helpen bij je voorbereiding voor dit toelatingsexamen is de Faculteit FBD een samenwerking aangegaan met EMSA Antwerpen, een vereniging voor studenten geneeskunde en (bio)medische wetenschappen. Zij organiseren jaarlijks een voorbereidende cursus voor het toelatingsexamen arts en tandarts, en vanaf dit jaar ook voor het toelatingsexamen dierenarts. De cursus bestaat uit een online pakket, een oefenbundel en 6 workshops on campus. 

Online pakket

Het online pakket bestaat uit video's die de leerstof voor de onderwerpen wiskunde, chemie, fysica en biologie toelichten. Je moet deze video's bekijken als voorbereiding op de Workshops.

Workshops

Van februari tot en met april 2023 gaan 6 workshops door op Campus Drie Eiken. Tijdens de workshops wiskunde, chemie, fysica en biologie krijg je uitleg van de docenten bij de moeilijke punten van de theorie voor het examenonderdeel kennis en inzichten in de wetenschappen. Je lost gezamenlijk oefeningen op, en krijgt antwoord op je vragen. Ook de generieke competenties komen aanbod in de workshops CLEAR en VAARDIG

De data van de workshops liggen nog niet helemaal vast. Maar na je inschrijving kan je alvast met het online pakket aan de slag.

Oefenbundel

Je ontvangt ook een gratis oefenbundel vol oefeningen op alle onderdelen gebaseerd op de toelatingsexamens van vorige jaren. Vanaf eind april kan je meedoen aan een proefexamen met verbetersleutel dat je kan downloaden.

Inschrijven

Het volledige voorbereidingstraject met online video's, workshops en oefenbundel kost slechts 40 euro. Inschrijven kan vanaf nu via de website van EMSA.

Let op: het volgen van deze voorbereidende cursus is een goede voorbereiding op het toelatingsexamen dierenarts, maar volstaat niet. Je zal ook zelf nog aan de slag moeten om de gevraagde voorkennis te verwerven of te herhalen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de voorbereidende cursus en het toelatingsexamen dierenarts? Laat dan hier je gegevens achter. We brengen je per mail op de hoogte van zodra er meer nieuws is.