Toelatingsexamen dierenarts

Blijf op de hoogte!

Als je in Vlaanderen diergeneeskunde wil studeren, moet je vanaf volgend academiejaar (2023-2024) een toelatingsexamen dierenarts afgelegd hebben. Net als bij de opleiding geneeskunde gaat het om een bindend toelatingsexamen met een numerus fixus. Dat betekent dat je moet slagen voor alle onderdelen van het toelatingsexamen en bij de 240 beste kandidaten moet horen om aan de opleiding te kunnen beginnen.

Het toelatingsexamen dierenarts

Het examen bestaat uit 2 onderdelen:

  • Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW): dit examenonderdeel test je kennis van en inzicht in biologie, fysica, chemie en wiskunde.
  • Generieke competenties (GC): dit examenonderdeel peilt naar je algemene vaardigheden en communicatieve en cognitieve competenties.

Meer informatie over het toelatingsexamen dierenarts vind je op de website van de Vlaamse overheid over de toelatingsexamens. Je leest er hoe het examen zal zijn samengesteld en welke voorkennis er wordt verwacht. Je vindt er ook een proefexamen

Het toelatingsexamens dierenarts vond plaats op 6 juli 2023. De resultaten van het toelatingsexamen werden maandag 17 juli om 14u bekendgemaakt. Inschrijven voor het toelatingsexamen dierenarts 2024 kan vanaf het voorjaar 2024.

Niet toegelaten tot de opleiding diergeneeskunde, wat nu?

Ben je niet geslaagd of niet gunstig gerangschikt, dan moet je op zoek naar een ’plan B’. Je zal dus een andere opleiding moeten kiezen. Je houdt daarbij best met een aantal zaken rekening.

Kies een opleiding die bij je past

Je kan 100% voor een andere opleiding gaan, of met de bedoeling om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan het toelatingsexamen dierenarts. In beide gevallen raden we je aan om een opleiding te kiezen die nauw aansluit bij je interesses en die je ook wilt voorzetten als je volgend jaar opnieuw niet kan starten in de opleiding diergeneeskunde. Bekijk dus zeker grondig het studieprogramma van de opleidingen waartussen je wil kiezen, en de aansluitingsmogelijkheden op latere masters.

Aan de Universiteit Antwerpen kan je kiezen voor andere bio-opleidingen zoals biochemie en biotechnologie, bio-ingenieurswetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen of farmaceutische wetenschappen

Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Als je een keuze hebt gemaakt, dan kan je je inschrijven volgens de standaard inschrijvingsprocedure. Voor de opleidingen bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen moet je verplicht hebben deelgenomen aan de starttoets (verplichte ijkingstoets). Maar als je hebt deelgenomen aan het toelatingsexamen (tand)arts of dierenarts, dan kan je een standaarduitzondering aanvragen.

Volledig studiepakket

Volgens het nieuwe hogeronderwijsdecreet moet je verplicht een startpakket van 60 studiepunten opnemen. Je kan dus geen selectie maken van opleidingsonderdelen die je een vrijstelling zouden kunnen opleveren als je later toch start in de opleiding diergeneeskunde.

Altijd toelatingsexamen

Ook als je je eerste bachelorjaar in een andere opleiding met succes hebt afgerond, moet je slagen én gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen dierenarts als je wil starten in de opleiding diergeneeskunde.

SOS Studiekeuze

Je opties verder onderzoeken? Neem dan een kijkje op de pagina SOS Studiekeuze.

Twijfel je nog welke opleiding je best kiest of heb je vragen? Dan kan je terecht bij de studietrajectbegeleiders van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen via de Helpdesk van de faculteit.

Geslaagd?

Ben je geslaagd én gunstig gerangschikt? Gefeliciteerd! Je kan je meteen inschrijven. Volg daarvoor de instructies op de pagina Hoe inschrijven? De inschrijvingsdienst controleert zelf of je toegelaten bent, je hoeft dus geen bewijs voor te leggen. Heb je vragen over je inschrijving? Contacteer de inschrijvingsdienst.

Nog vragen over de opleiding diergeneeskunde? Stel ze aan een student of een expert van de opleiding tijdens een online videocall op woensdag 19 juli tussen 14 en 17 uur of neem contact op via de Helpdesk van de faculteit

Je kan ook op de Infodag van 2 september nog aan de infostand terecht met vragen en bezorgdheden, en een infosessie of een rondleiding volgen.

Je voorbereiden op het toelatingsexamen dierenarts 2024

Om je te helpen bij je voorbereiding voor dit toelatingsexamen is de Faculteit FBD een samenwerking aangegaan met EMSA Antwerpen, een vereniging voor studenten geneeskunde en (bio)medische wetenschappen. Zij organiseren jaarlijks een voorbereidende cursus voor het toelatingsexamen arts en tandarts, en vanaf dit jaar ook voor het toelatingsexamen dierenarts. De cursus bestaat uit een online pakket, een oefenbundel en workshops on campus. 

Online pakket

Het online pakket bestaat uit video's die de leerstof voor de onderwerpen wiskunde, chemie, fysica en biologie toelichten. Je moet deze video's bekijken als voorbereiding op de Workshops.

Workshops

Van februari tot en met april gaan workshops door op Campus Drie Eiken. Tijdens de workshops wiskunde, chemie, fysica en biologie krijg je uitleg van de docenten bij de moeilijke punten van de theorie voor het examenonderdeel kennis en inzichten in de wetenschappen. Je lost gezamenlijk oefeningen op, en krijgt antwoord op je vragen. Ook de generieke competenties komen aanbod in de workshops CLEAR en VAARDIG

Meteen na je inschrijving kan je alvast met het online pakket aan de slag. De data van de workshops worden later dit jaar vastgelegd.

Oefenbundel

Je ontvangt ook een gratis oefenbundel vol oefeningen op alle onderdelen gebaseerd op de toelatingsexamens van vorige jaren. Vanaf eind april kan je meedoen aan een proefexamen met verbetersleutel dat je kan downloaden.

Inschrijven

Het volledige voorbereidingstraject met online video's, workshops en oefenbundel kost slechts 40 euro. Inschrijven kan vanaf dit najaar via de website van EMSA.

Let op: het volgen van deze voorbereidende cursus is een goede voorbereiding op het toelatingsexamen dierenarts, maar volstaat niet. Je zal ook zelf nog aan de slag moeten om de gevraagde voorkennis te verwerven of te herhalen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de voorbereidende cursus en het toelatingsexamen dierenarts? Laat dan hier je gegevens achter. We brengen je per mail op de hoogte van zodra er meer nieuws is.