Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Studietrajectbegeleiding

Het hoger onderwijs biedt je als student de mogelijkheid om zelf je studieprogramma op te stellen en je studietempo te bepalen. Om je wegwijs te maken in alle keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden regels heeft elke faculteit een studietrajectbegeleider. Die kan je informeren en adviseren als je instroomt aan onze universiteit, tijdens je studie en als je uitstroomt.

Je kan bij de studietrajectbegeleider terecht voor vragen over volgende onderwerpen:

Als je begint aan onze universiteit

  • het aanvragen van vrijstellingen
  • info over toelatingsvoorwaarden voor de verschillende bachelor- en masteropleidingen van de faculteit
  • instromen met beperkt leerkrediet

Tijdens je studies

  • het opstellen van studieprogramma’s die buiten het ‘standaard’ programma vallen, bijvoorbeeld combinatie werk en studies
  • de verschillende vormen van studievoortgangsbewaking en leerkrediet
  • omgaan met inschrijvingsvereisten, combinaties van vakken in verschillende jaren
  • combinaties van bachelor- en masteropleidingen
  • overstappen  naar een andere opleiding binnen de faculteit

Als je afstudeert

  • de overgang van bachelor naar master
  • de overgang van master naar het doctoraat of het beroepenveld