Wetenschappen

Verplichte ijkingstoets bio-ingenieurswetenschappen

Deelnemen aan de ijkingstoets

Als kandidaat-student bio-ingenieurswetenschappen ben je verplicht om deel te nemen aan een ijkingstoets. De ijkingstoets vindt plaats tijdens de zomer. Je ontvangt daarna een attest/bewijs van deelname. Een week na de test ontvang je een feedbackmail met de uitslag van de test en kan je je inschrijven. Je deelname is slechts één jaar geldig, dus voor het eerstvolgende academiejaar. Ben je niet geslaagd voor de ijkingstoets, dan mag je wel inschrijven maar moet je de verplichte remediëring volgen.

Je hebt de keuze om de remediëring online of on campus te volgen. Je volgt het pakket wiskunde, en kan daarnaast vrijblijvend ook chemie remediëren. De online remediëring kan je voor of na de start van het academiejaar volgen. De remediëring on campus kan je enkel vóór de start van het academiejaar volgen via het Overbruggingsonderwijs. Je krijgt meer informatie daarover in de feedbackmail met je resultaat van de ijkingstoets.

Ook als je geslaagd bent voor de ijkingstoets mag je vrijblijvend aan de remediëring on campus deelnemen.

Inschrijven voor de opleiding

Je kan je inschrijven aan de UAntwerpen bij de Centrale Studentenadministratie van zodra je de feedbackmail hebt ontvangen (ca. 1 week na de test) en op voorwaarde dat:

 • je een attest/bewijs van deelname voor een ijkingstoets kan voorleggen;
 • je naam wordt teruggevonden op de lijst van de deelnemers aangeleverd door de administratie van de ijkingstoets.

Vrijstelling voor deelname aan de ijkingstoets

In een beperkt aantal gevallen kan je inschrijven zonder de ijkingstoets van je opleiding of een andere officieel georganiseerde ijkingstoets te hebben afgelegd, nadat je een uitzondering hebt aangevraagd. Opgelet: een vrijstelling van deelname aan de ijkingstoets betekent niet dat je automatisch vrijgesteld bent van verplichte remediëring.

Standaarduitzondering

Je kan een standaarduitzondering verkrijgen voor de verplichte deelname aan de ijkingstoets bij:

 • deelname aan het toelatingsexamen tandarts, arts of dierenarts;
 • deelname aan het toelatingsexamen van de Franse gemeenschap voor de opleiding diergeneeskunde of burgerlijk ingenieur;
 • deelname aan de toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School;
 • deelname aan een ijkingstoets voor 2023;
 • behalen van 60 studiepunten in een academische bachelor in België.

Het document om in aanmerking te komen voor de standaarduitzondering op deelname aan de ijkingstoets moet je opladen in je online aanmelding (zie www.uantwerpen.be/nieuwe-inschrijving). Indien het resultaat van het examen, de toets of de proef relevant kan zijn voor een standaarduitzondering op de remediëring (zie verder) dient deze informatie op het document aanwezig te zijn.

Bijzondere aanvraagprocedure

Indien je niet hebt deelgenomen aan de ijkingstoets of een andere toets zoals vermeld in de standaarduitzonderingen, kan je enkel via de bijzondere aanvraagprocedure een uitzondering proberen te verkrijgen.

Aanvraag

Voor het indienen van een bijzondere aanvraag tot toelating vul je dit formulier in.

Inschrijving

Je kan je inschrijven aan de UAntwerpen bij de Centrale Studentenadministratie na het verkrijgen van een uitzondering indien:

 • je een document voor uitzonderlijke inschrijving voor de opleiding zonder deelname aan de ijkingstoets kan voorleggen;
 • je naam wordt teruggevonden op de lijst van toelating door uitzondering.

Vrijstelling voor de verplichte remediëring

In een beperkt aantal gevallen kan je vrijgesteld worden van de verplichte remediëring.

Standaarduitzondering

Je krijgt een uitzondering op verplichte remediëring indien je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • deelname aan de verplichte remediëring bij dezelfde opleiding aan een andere universiteit;
 • deelname aan én geslaagd voor een compatibele toets of toelatingsexamen. 

Compatibele toetsen 

Deze toetsen geven volledige vrijstelling van verplichte remediëring:

 • IJkingstoets ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)
 • IJkingstoets ingenieurswetenschappen: architectuur (burgerlijk ingenieur-architect)
 • IJkingstoets wiskunde en fysica
 • IJkingstoets handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
 • Toelatingsexamen (tand)arts
 • Toelatingsexamen dierenarts
 • Toelatingsproef Koninklijke Militaire School
 • Toelatingsexamen burgerlijk ingenieur Franse gemeenschap

De standaarduitzonderingen voor compatibele toetsen worden automatisch toegekend na inschrijving voor je opleiding. Deze informatie zal ook verschijnen in je SisA (Studenten Informatie Systeem Antwerpen).

Heb je de remediëring gevolgd aan een andere universiteit, dan moet je hiervoor een bewijs aanleveren via de uitzonderingscommissie (zie bijzondere aanvraagprocedure).

Bijzondere aanvraagprocedure

Indien je niet hebt deelgenomen aan de ijkingstoets of een andere toets zoals vermeld in de standaarduitzonderingen maar toch een toelating tot inschrijving kreeg, kan je enkel via onderstaande bijzondere aanvraagprocedure een uitzondering voor verplichte remediëring proberen te verkrijgen. Op basis van deze gegevens wordt je aanvraag al dan niet goedgekeurd.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een standaarduitzondering of het indienen van een bijzondere aanvraag tot uitzondering verplichte remediëring vul je dit formulier in.