Wetenschappen

Cel Kwaliteitszorg van het Departement Onderwijs

Aan de Universiteit Antwerpen staat de zorg om kwaliteit en innovatie voorop. Om opleidingen en faculteiten daarin te ondersteunen, zijn een aantal beleidsorganen, processen, instrumenten en middelen in het leven geroepen.
Een daarvan is de Cel Kwaliteitszorg van het Departement Onderwijs.