Wetenschappen

Bestemmingen

Waar kan je naartoe?

Binnen de opleiding (studie en masterproef)

Elke opleiding heeft samenwerkingsakkoorden afgesloten met een selectie van Europese universiteiten. Er is ook een aanbod van niet-Europese bestemmingen via overeenkomsten op institutioneel niveau, die voor de hele UAntwerpen gelden. Een overzicht van alle bestemmingen vind je op het Studentenportaal (enkel toegankelijk voor studenten).

Op eigen initiatief

  • Zomercursus: : het aanbod aan zomercursussen is zeer uitgebreid. Zomercursussen in het buitenland worden vaak ook in samenwerking met de Universiteit Antwerpen of in een internationaal verband georganiseerd. Check ook de website van Antwerp Summer University.
  • Stage: via het Erasmusprogramma
    • tijdens de studies: minimaal 2 maanden. Erkenning binnen de opleiding is geen verplichting.
    • ná de studies: minimaal 2 en maximaal 12 maanden; eerdere Erasmusperiodes tijdens de masterstudies tellen mee voor de maximumduur. Check de website www.reconfirm.eu voor aanvraag en stageplaatsen.
  • USOS organiseert tijdens inleefreizen, onder meer naar Marokko (juli/aug) en Nicaragua(juli/augustus): www.usos.be
  • AIESEC biedt je de mogelijkheid om stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen: aiesec.be/students
  • JINT biedt vrijwilligerswerk aan via Erasmus+ ‘Youth in Action’ en via Bel’j (België): youthinaction.be/ www.jint.be / bel-j.be

Bestemmingen

op Mobility Online