Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Medbook

 

Medbook is een elektronisch portfolio dat gebruikt wordt door zowel de ASO als door de stagemeester.

Raadplegingen, wachtdiensten, zaalbezoeken,… kunnen ingevoerd worden in het logboek van Medbook door de ASO. De lijst van technische prestaties die geregistreerd kunnen worden zijn per specialisme vastgelegd in overleg met de erkenningscommissie van het specialisme.

Onder beoordelingen vindt u alle algemene formulieren voor beoordelingen, zoals ‘korte klinische begeleiding’ (KKB) en ‘korte communicatie begeleiding’ (KCB). Het is de verantwoordelijkheid van de ASO om zijn of haar stagemeester op de hoogte te brengen als hij/zij wil dat er een bepaalde beoordeling gebeurt.
In eerste instantie zal de ASO zichzelf beoordelen. Vervolgens wordt deze beoordeling doorgestuurd naar de stagemeester aan wie op voorhand is gemeld/gevraagd om een beoordeling uit te voeren. Tot slot zal de stagemeester de beoordeling van de ASO corrigeren of valideren en voorzien van bijkomende commentaar.
In Medbook vindt u per beoordelingsformulier de nodige instructies om het formulier in kwestie in te vullen.

Lessen en onderwijsactiviteiten dienen door de ASO geregistreerd te worden in ‘recente lokale onderwijsactiviteiten’. Wanneer de ASO documenten toevoegt dan dient er een onderwerp vermeld te worden. Op die manier krijgt de ASO op het einde van zijn of haar opleiding een duidelijk overzicht van alle gevolgde lessen en onderwijsactiviteiten.

Deelname aan congressen, symposia en studiedagen dienen te worden ingegeven onder ‘recente congressen, symposia en studiedagen’. Per jaar dient er verplicht 14 uur geaccrediteerde activiteiten gevolgd te worden. Hiervan dient de ASO een bewijs op te laden. Het bewijs kan een kopie zijn van een bij het RIZIV geregistreerde activiteit of een aanwezigheidsattest.

Momenteel vervangt Medbook het stageboekje dat de ASO dient in te dienen bij de erkenningscommissie nog niet. Wel zal de ASO merken dat wanneer hij/zij de papieren versie van het stageboekje bekijkt, dat bijna alle gegevens die hij/zij nodig heeft in Medbook zit. De ASO kan deze gegevens exporteren naar een Excel via het tabblad ‘downloads’ en vervolgens afdrukken. Screenshots van Medbook worden niet aanvaard door de erkenningscommissies.

 

http://www.medbook.be/