Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

ASO's

Op 1 oktober begin je aan je beroepsopleiding als Arts-Specialist in Opleiding (ASO). Je hebt een stageplan gekregen voor 4, 5 of 6 jaar, afhankelijk van je specialisatie. Het programma van de Master Specialistische Geneeskunde (MSG) wordt gespreid over het aantal opleidingsjaren.

Voor de inhoud van je beroepsopleiding kan je terecht bij je coördinerende stagemeester. Dat is de specialist die – meestal vanuit het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) – de eindverantwoordelijkheid draagt voor je opleiding. Hij of zij staat ervoor in dat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden kan opdoen op je verschillende stageplaatsen. Hij of zij beslist over de toewijzing van je stageplaatsen in de andere opleidingscentra en waakt over de kwaliteit van deze opleidingsplaatsen. De officiële opleiders zijn de stagemeesters en -begeleiders, die allen erkend zijn door de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding op hun stageplaats.

Belangrijke richtlijnen voor de administratie van uw ASO-opleiding

Ben je geselecteerd bent voor een vervolgopleiding in de specialistische geneeskunde? Raadpleeg de belangrijke informatie omtrent de administratieve verplichtingen in de opleiding.

Download hier de meest recente versie van de opleidingsovereenkomst met uw (coördinerend) stagemeester

Omschrijving

Nederlands

Frans

Engels

Opleidingsovereenkomst met uw coördinerend stagemeester (verplicht voor alle opleidingsjaren)​
Opleidingsovereenkomst met uw Belgische lokale stagemeester (verplicht voor opleidingsjaar in kwestie)
Opleidingsovereenkomst met uw buitenlandse lokale stagemeester (verplicht voor opleidingsjaar in kwestie)
VERPLICHT BIJ BUITENLANDSE STAGE: extra overeenkomst

Opleidingsovereenkomst met diensthoofd bij een specifieke stage (verplicht voor opleidingsjaar in kwestie)

VERPLICHT BIJ SPECIFIEKE STAGE: extra overeenkomst

Toelichting researchperiode

Billijke stagevergoeding

Wettelijk is bepaald dat u als ASO een billijke stagevergoeding moet ontvangen. De uitbetaling wordt geregeld door de ondertekening van een stageovereenkomst met het ziekenhuis waar u de klinische stage zal uitvoeren (of met het UZA indien de betrokken stagedienst heeft geopteerd voor opting-out). Het is dus uitermate belangrijk dat u een dergelijke stageovereenkomst ondertekend heeft vooraleer u de stageperiode aanvat.

De anciënniteit wordt bepaald op basis van het stageplan (dit betekent dat een 1ste jaars ASO altijd aanvat met 0 jaren anciënniteit, ongeacht eventueel voorgaande werkervaring). Een overzicht van de gehanteerde billijke stagevergoedingen van het UZA kan u hier terugvinden.