Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Uitgaande studenten Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Ben je een masterstudent in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie? Dan kan je een klinische stage doen in het buitenland tijdens je eerste masterjaar.

Een klinische stage in het buitenland

Algemene voorwaarden

 • mogelijk in Master 1
 • duur:
  • binnen de EU: min. 60 dagen via Erasmus Placement
  • buiten de EU: één of twee stageperiodes (= 6 of 12 weken)
 • bestemming
  • binnen de EU: partnerinstellingen in Europa waarmee er een bilateraal/multilateraal of informeel akkoord bestaat. Je kan bijvoorbeeld naar Finland, Italië, Slovenië, Spanje en Kroatië. 
  • buiten de EU: een instelling naar keuze, mits goedkeuring van de Stagecommissie, of een van de vaste stageplaatsen (bv. Benin, China, India, Madagaskar, Tanzania, Oeganda, Zuid-Afrika). Als je naar een ontwikkelingsland wil, dan dien je minimum met twee naar dezelfde bestemming te gaan. 
 • beurzen: 
  • binnen de EU: Erasmusbeurzen beschikbaar; het bedrag is afhankelijk van de bestemming en of je al dan niet beursstudent bent. 
  • buiten de buiten EU: zonder of met een eenmalige beurs (bv. VLIR-UOS reisbeurs). 

Selectiecriteria

 • je hebt je bachelordiploma met succes behaald; 
 • je toont zelfredzaamheid bij het opstellen van je dossier en je dient dit dossier tijdig in; 
 • je kan je kennis van de onderwijstaal in de gastinstelling aantonen (d.m.v. interview of taalcertificaat); 
 • je kan de keuze voor je bestemming motiveren. 

Procedure

De aanvraagprocedures zijn uitgetekend in een stappenplan. De opleiding organiseert aan het begin van het academiejaar ook een infosessie 'Stage in het buitenland'. De procedure wordt een jaar voor vertrek opgestart.