Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Uitgaande studenten Geneeskunde

Een studie- of stageverblijf in het buitenland is bijzonder populair bij studenten geneeskunde. Meer dan 60% van onze afgestudeerden heeft een buitenlandervaring gehad tijdens zijn of haar studieloopbaan.  

Een studieverblijf in het buitenland

Algemene voorwaarden

 • mogelijk in Master 1
 • duur: min. 1 semester en max. 2 semesters binnen 1 academiejaar;
 • bestemming
  • EU: partnerinstellingen in Europa waarmee er een bilateraal/multilateraal akkoord bestaat. Je kan naar onder meer naar Duitsland, Frankrijk, Slovenië, Spanje, Hongarije en Italië. Een studieverblijf in Europa gebeurt steeds in het kader van Erasmus Study
 • beurs:
  • EU: Erasmusbeurs, bedrag is afhankelijk van de gekozen bestemming en of je al dan niet beursstudent bent; 

Selectiecriteria

 • je hebt al je studiepunten behaald van het jaar voor je vertrek; 
 • je toont zelfredzaamheid bij het opstellen van je dossier en je dient dit dossier tijdig in; 
 • je kan je kennis van de onderwijstaal in de gastinstelling aantonen (d.m.v. interview of taalcertificaat); 
 • je kan de keuze voor je bestemming motiveren. 

Procedure

De opleiding heeft een gedetailleerd stappenplan voor de aanvraag en voorbereiding van je stageverblijf in het buitenland. Bij de start van het academiejaar organiseert de opleiding ook een infosessie 'Stage in het buitenland' waarbij de procedure wordt uitgelegd. 

Een klinische stage in het buitenland

Algemene voorwaarden

 • mogelijk in Master 2 (tweede semester) en Master 3 (eerste semester) 
 • duur
  • EU: min. 60 dagen via Erasmus; max. 3 periodes van 4 weken;
  • buiten EU: min. 4 weken; max. 3 periodes van 4 weken.
 • bestemming
  • EU: partnerinstellingen in Europa waarmee er een bilateraal akkoord bestaat. Een zelf gekozen bestemming is ook mogelijk. Je kan slechts naar 1 bestemming gaan.  
  • buiten EU: lijst met bestemmingen waar een samenwerkingsakkoord mee bestaat. Een zelf gekozen bestemming is ook mogelijk. Verschillende bestemmingen na elkaar zijn mogelijk. 
 • beurs
  • EU: Erasmusbeurs beschikbaar.  
  • buiten EU: zonder of met een eenmalige beurs (bv. VLIR-UOS reisbeurs). 

Selectiecriteria

 • je hebt al je studiepunten behaald van het jaar voor je vertrek; 
 • je toont zelfredzaamheid bij het opstellen van je dossier en je dient dit dossier tijdig in; 
 • je kan je kennis van de onderwijstaal in de gastinstelling aantonen (interview of taalcertificaat); 
 • je kan de keuze voor je bestemming motiveren. 

Procedure

De opleiding heeft een gedetailleerd stappenplan voor de aanvraag en voorbereiding van je stageverblijf in het buitenland. Bij de start van het academiejaar organiseert de opleiding ook een infosessie 'Stage in het buitenland' waarbij de procedure wordt uitgelegd.