Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Spin-offs

Spin-offs zijn nieuwe, innovatieve ondernemingen die direct voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek. Het innovatieve karakter kan in verschillende aspecten zitten: een nieuwe technologie, een nieuw materiaal, een nieuwe toepassing of misschien ook een combinatie van meerdere.
De Dienst Valorisatie van de Universiteit Antwerpen is erop gericht haar spin-offs-in-wording maximaal te ondersteunen. Een team van interne en externe experten ondersteunt ondernemende onderzoekers in het realiseren van hun spin-off. 

Enkele van de spin-offs van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: